Ανακοίνωση της Μυτιληναίος ΑΕ για την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εταιρεία δηλώνει πως θα επιβαρύνει ισόποσα τα αποτελέσματα των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2017.

Απορριπτική ήταν για τη MYTILINEOS η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας κατά απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούσε στην τιμολόγηση από τη ΔΕΗ της ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλουμίνιον της Ελλάδος την περίοδο 2007-2008, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το ποσό που χαρακτηρίστηκε ως κρατική ενίσχυση ανέρχεται σε 17,4 εκατ. ευρώ πλέον τόκων.

Η εταιρεία, συνεπεία της παραπάνω απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου θα επιβαρύνει ισόποσα τα αποτελέσματα των ατομικών & ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2017, προτιθέμενη, ωστόσο, να εξαντλήσει τις δυνατότητες που της παρέχει η ενωσιακή νομοθεσία για την τελική αναίρεση της εν λόγω απόφασης.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω ποσό έχει ήδη καταβληθεί στη ΔΕΗ και σε περίπτωση αναίρεσης της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου θα ωφελήσει ισόποσα τα αποτελέσματα και τις χρηματοροές σε επόμενη χρήση.