ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: Αναλαμβάνει τρία νέα έργα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών

Η εταιρεία εξασφάλισε τα έργα σε διαγωνισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Στην ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες κατακυρώθηκαν και τα τρία έργα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων για τα οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον, συμμετέχοντας στο σημερινό διπλό διαγωνισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας «Επιλογή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης, συνολικής δημοπρατούμενης ισχύος 40 MW».

Η πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία, περιελάμβανε δυο κατηγορίες έργων:

– έργα «Κατηγορίας I», ισχύος κάτω από το 1 MW που δεν χρειάζονται άδεια παραγωγής, με δημοπρατούμενη ισχύ 4,8 MW και

– έργα «Κατηγορίας II», ισχύος πάνω 1 MW, για τα οποία δημοπρατήθηκαν 35,2 MW.

Στην ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ κατακυρώθηκαν τρία έργα, που αφορούν σε εγκαταστάσεις:

• φωτοβολταϊκού συστήματος στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) των ΕΛΠΕ, συνολικής ισχύος 3,6 MW

• φωτοβολταϊκού συστήματος στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) 4 MW, καθώς και

• φωτοβολταϊκού συστήματος στην ΒΙΠΕ Καβάλας, ισχύος 1 MW.

Σε δήλωσή του, ο γενικός διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμμετοχών του Ομίλου ΕΛΠΕ Γιώργος Αλεξόπουλος, επεσήμανε: «υλοποιώντας τη στρατηγική μας, για διαφοροποίηση του ενεργειακού μας μίγματος με την ανάπτυξη σημαντικού χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κατοχυρώσαμε σήμερα στο πλαίσιο του διαγωνισμού της ΡΑΕ 3 φωτοβολταϊκά έργα, συνολικής ισχύος 8,6 MW. Βούληση και φιλοδοξία μας είναι να διαδραματίσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών, τα επόμενα χρόνια».