Μέχρι την Παρασκευή η πρώτη δόση για τον φόρο εισοδήματος

Περισσότερες από 3,7 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων έχουν υποβληθεί στο Taxis.

Ξεπερνούν του 2,1 εκατομμύρια οι φορολογούμενοι που δεν έχουν μεριμνήσει ακόμη για την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης. Μέχρι στιγμής, έχουν εκκαθαριστεί περισσότερες από 3,7 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις και από αυτές 1,38 εκατομμύρια είναι χρεωστικές και αντιστοιχούν σε φόρους 1,38 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου υποχρεούνται όσοι υπέβαλαν δήλωση μέχρι τις 18 Ιουλίου να καταβάλουν την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος. Υπολογίζεται πως η δόση αυτή αφορά τρία εκατομμύρια φορολογούμενους. Για τους υπόλοιπους, η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος ορίζεται στις 30 Αυγούστου, ενώ μέχρι τις 20 Αυγούστου καλούνται να καταβάλουν την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων 100.000 επιχειρήσεις.