Οι Ευρωπαίοι ζητούν πιο ενεργό ρόλο της ΕΕ στη διαχείριση κρίσεων

Οι Ευρωπαίοι ζητούν πιο ενεργό ρόλο της ΕΕ στη διαχείριση κρίσεων
03 June 2024, Berlin: An EU flag flies in the wind. The elections to the European Parliament will take place from June 6 to 9, 2024 in the EU member states. In Germany, June 9 is election day. Photo: Sebastian Gollnow/dpa (Photo by Sebastian Gollnow / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP) Photo: AFP
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, υπάρχει εμπιστοσύνη στην ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές προκλήσεις, ενώ γίνεται και μια έκκληση για ισχυρότερο ρόλο της ΕΕ στη διαχείριση κρίσεων.

Μια νέα έρευνα του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα αποκαλύπτει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες επιθυμούν η ΕΕ να έχει ισχυρότερο ρόλο στην αντιμετώπιση μελλοντικών διασυνοριακών κρίσεων.

Η μεγάλη πλειονότητα όσων απάντησαν υποστηρίζει έναν πιο ενεργό ρόλο της ΕΕ στη διαχείριση κρίσεων, στο πλαίσιο μιας συνδυασμένης προσπάθειας με τις εθνικές αρχές. Προκύπτει σαφώς η βούληση της κοινής γνώμης να καταστεί η ΕΕ ισχυρότερη και ανθεκτικότερη στις μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών.

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων (54%) πιστεύει ότι η ΕΕ σήμερα είναι καλύτερα προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει σημαντικές κρίσεις απ’ ό,τι πριν από πέντε χρόνια. Το 87% γνωρίζει ότι η ΕΕ συμμετέχει στη διαχείριση κρίσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, υπάρχει εμπιστοσύνη στην ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές προκλήσεις, ενώ γίνεται και μια έκκληση για ισχυρότερο ρόλο της ΕΕ στη διαχείριση κρίσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η έκκληση αφορά την ανάληψη από την ΕΕ ενεργότερου ρόλου στην έγκαιρη παροχή πληροφοριών και συμβουλών στους πολίτες σε περίπτωση σοβαρής κρίσης.

Πάνω από το 80% όσων απάντησαν συμφωνούν (συμφωνούν απόλυτα ή μάλλον συμφωνούν) ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμμετέχει περισσότερο στην προετοιμασία για μελλοντικές κρίσεις μέσω δράσεων όπως η ενημέρωση του κοινού, η διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας και η διεξαγωγή προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: