Στάσιμες οι πωλήσεις για τον όμιλο Fourlis- Υποχώρηση του συγκρίσιμου EBITDA

Χωρίς σημαντική μεταβολή τα έσοδα. Πώς κινήθηκαν οι δύο κλάδοι οικιακού εξοπλισμού και αθλητικών ειδών.

Έσοδα 96,6 εκατ. ευρώ παρουσίασε στο πρώτο τρίμηνο του 2019 ο όμιλος Fourlis, έναντι 96,2 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ, μετά την εφαρμογή του προτύπου IFRS 16.  Το συγκρίσιμο EBITDA ανήλθε σε 3,1 εκατ. ευρώ έναντι 3,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 4,1 εκατ. ευρώ ενώ σε συγκρίσιμη βάση, οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 3,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,0 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2018. Οι ζημίες μετά από φόρους ήταν 3,3 εκατ. ευρώ.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις 62,3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019 αυξημένες κατά 0,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 (61,9  εκατ. ευρώ). Οι πωλήσεις  στην  Ελλάδα μειώθηκαν κατά 2,4%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκαν κατά 6% συγκρινόμενες με το πρώτο τρίμηνο του 2018. Το EBITDA το πρώτο τρίμηνο του 2019 ανήλθε στα 4,5 εκατ. ευρώ.

Το συγκρίσιμο EBITDA, ανήλθε σε 2,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2018. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 1,5 εκατ. ευρώ. Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν 8 σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στη Κομοτηνή και τρία στην Βουλγαρία (Βάρνα, Μπουργκάς και Πλόβντιβ).

Έως το τέλος Ιουνίου 2019 θα τεθούν σε λειτουργία δύο ακόμη κέντρα παραγγελιοληψίας, ένα στη Λεμεσό Κύπρου και ένα στην Καλαμάτα. Τέλος το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ  (e-commerce) συνεχίζει  να αναπτύσσεται  με σημαντικό ρυθμό  και  στις τρείς χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.

Στη  λιανική  αθλητικών  ειδών  (Intersport  &  The Athlete’s Foot), οι πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2019 ανήλθαν στα 34,4 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας  αύξηση 0,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 (34,3 εκατ. ευρώ). Στην Ελλάδα οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 4,1%. Στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 5,2%, με όλες τις χώρες Ρουμανία, Κύπρο, Βουλγαρία και Τουρκία να παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε τοπικό νόμισμα.

Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών παρουσίασε EBITDA 3,9 εκατ. ευρώ. Το συγκρίσιμο EBITDA, ανήλθε σε 0,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,0 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2018. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν στις 2,2 εκατ. ευρώ. Ο  όμιλος αριθμεί σήμερα 133 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-commerce) της Intersport παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Εντός του 2019, το e-commerce θα λειτουργεί σε όλες τις χώρες δραστηριότητας του Ομίλου.