Το Χρηματιστήριο υποδέχτηκε το νέο εταιρικό ομόλογο της «Μυτιληναίος»

Το Χρηματιστήριο υποδέχτηκε το νέο εταιρικό ομόλογο της «Μυτιληναίος»

Το παραδοσιακό καμπανάκι για την έναρξη της συνεδρίασης χτύπησε ο πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε την Τετάρτη την εταιρεία «Μυτιληναίος» στο πλαίσιο της εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης του Εταιρικού της Ομολόγου.

Το παραδοσιακό καμπανάκι για την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών χτύπησε ο πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Ο κ. Μυτιληναίος δήλωσε: «Αναμένουμε την ανάπτυξη και αυτής της αγοράς, στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ελπίζουμε στον εμπλουτισμό της με νέες εκδόσεις στο μέλλον. Πιστεύουμε ότι τα εταιρικά ομόλογα είναι το κατάλληλο εργαλείο, ώστε η χρηματοδότηση των αναπτυξιακών αναγκών των επιχειρήσεων να μπορεί να γίνει μέσω των χρηματιστηριακών αγορών.

Ο τραπεζικός δανεισμός και το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει ο τραπεζικός τομέας είναι σε φάση μεταλλαγής. Η παροχή συμβουλών, η υποστήριξη των βραχυπρόθεσμων αναγκών ρευστότητας και η εφαρμογή εξιδεικευμένων χρηματοοικονομικών εργαλείων, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, είναι το ζητούμενο πλέον από τις τράπεζες. Η μακροπρόθεσμη επενδυτική χρηματοδότηση θα πρέπει πλέον να αναζητάται στις κεφαλαιαγορές».

Στη συνέχεια ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε και άλλες ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κεφαλαιακές ανάγκες για τις επενδύσεις τους και την υποστήριξη της ανάπτυξής τους, να έρθουν στην αγορά.

Καταλήγοντας σημείωσε: «Δανειστήκαμε από ιδιώτες, αλλά και θεσμικούς επενδυτές με επιτόκιο 3,1%. Αυτό το ανταγωνιστικό κόστος χρηματοδότησης δείχνει και το δρόμο της ανάκαμψης της οικονομίας μέσω της ανάπτυξης των επιχειρήσεων σε ένα περιβάλλον αγοράς. Μια αγορά που θα μπορεί να φιλοξενήσει και μεγάλες αλλά και μικρότερες εταιρείες, μέχρι και start-up. Δεν υπάρχει άλλωστε εναλλακτική λύση. Η ευημερία και η πρόοδος των επιχειρήσεων είναι μόνη επιλογή».

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτης Λαζαρίδης, κατά την υποδοχή της εταιρείας δήλωσε: «Η συγκεκριμένη έκδοση εδραιώνει την πεποίθηση ότι η ελληνική αγορά μπορεί να προσελκύσει επενδυτές και να καλύψει εκδόσεις οι οποίες είναι κατάλληλα δομημένες από τις επιχειρήσεις και ορθά διατυπωμένες από τους αναδόχους.

Η εταιρεία Μυτιληναίος αποτελεί παράδειγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, του πώς μια εταιρεία που αξιοποίησε την πρώτη πανευρωπαϊκά σχεδιασμένη αγορά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις -την Παράλληλη Αγορά- ανέπτυξε αποτελεσματικά τη δυναμική της στο πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και πέτυχε μέσα σε είκοσι χρόνια να γίνει μια από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες στο Ελληνικό Χρηματιστήριο».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Χαράλαμπος Γκότσης, για την εισαγωγή του εταιρικού ομολόγου δήλωσε: «Η υποδοχή του μεγαλύτερου εταιρικού ομολόγου που εκδόθηκε στη νεοσύστατη ελληνική αγορά εταιρικών ομολόγων στο ΧΑ, αποτελεί ένα οικονομικό γεγονός μεγάλης σημασίας για την εθνική μας οικονομία. Σταδιακά η αγορά αποκτά ένα μέγεθος που πρωτογενώς προσφέρει τη δυνατότητα σε υγιείς επιχειρήσεις, να αντλήσουν σημαντικά κεφάλαια απευθείας από τους επενδυτές, ενώ σχηματίζεται και η δευτερογενής αγορά για να μπορεί κάποιος που χρειάζεται ρευστότητα να απεγκλωβιστεί.

Ο στόχος μας δείχνει σταδιακά να υλοποιείται, αφού και άλλες επιχειρήσεις εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για να πραγματοποιήσουν εκδόσεις.

Έτσι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα συνεχίσει να καταβάλλει όλες τις δυνατές προσπάθειες, ώστε η αγορά αυτή να αποτελέσει μια σημαντική σε μέγεθος, εναλλακτική του τραπεζικού δανεισμού πηγή άντλησης κεφαλαίων που χρειάζεται η χώρα μας».

Ο πρόεδρος της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝΕΙΣΕΤ), Παναγιώτης Δράκος, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης επεσήμανε ότι: «Η σημερινή ημέρα είναι σημαντική. Όχι μόνο για την μεγάλη επιτυχία κάλυψης της έκδοσης του εταιρικού ομολόγου, αλλά κυρίως γιατί αποδεικνύεται ότι μια επιχείρηση μπορεί να επιτυγχάνει, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες του ευρύτερου περιβάλλοντος. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία αξίζει πολλά και μπορεί να φέρει ακόμα περισσότερα αποτελέσματα, παρά τις δυσκολίες της διαδρομής».

Διατέθηκαν συνολικά 300.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας, με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ, με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 300.000.000 ευρώ. Η διάρκεια των ομολογιών είναι 5 έτη με επιτόκιο 3,10%.

Η συνολική ζήτηση και ο αριθμός των επενδυτών που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε αντίστοιχα σε 740.837.000 ευρώ (κάλυψη κατά 2,47 φορές) και 10.038.