10

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Website http://www.helpe.gr/

ABOUT ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

O ενεργειακός μετασχηματισμός περνάει μέσα από τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αποτελούν τον μεγαλύτερο ενεργειακό όμιλο της χώρας και προωθούν τον ενεργειακό τους μετασχηματισμό, για την επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης με παράλληλη διασφάλιση της ηγετικής του παρουσίας στην ΝΑ Ευρώπη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, υλοποιείται ένα μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό πρόγραμμα με επενδύσεις της τάξης του ενός δισ. ευρώ την πενταετία 2018-2022, την ώρα που σημειώθηκε ρεκόρ κερδοφορίας για το 2017.

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ ενσωμάτωσε εγκαίρως στον Στρατηγικό του Σχεδιασμό τους 17 στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development Goals / SGD’s), στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών του, που συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Την πενταετία 2013-2017 το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου περιορίστηκε ακόμη περισσότερο, καταγράφοντας, μεταξύ άλλων, μείωση των αερίων εκπομπών στις εγκαταστάσεις του έως και 54%, ενώ ιδιαίτερα φιλόδοξοι στόχοι έχουν τεθεί από το 2018 και έπειτα που περιλαμβάνουν σειρά δράσεων όπως συνολική μείωση του δείκτη Ενεργειακής Έντασης, αυστηροποίηση ορίων για όλους τους ρύπους, αλλά και δραστική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου κατά 250.000 τόνους CO2, μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ.