11

ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Website http://www.ellaktor.gr/thygatrikes_me_edra_ellada/arthro/attikes_diadromes_a_e-1184974/

ABOUT ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ

Πάνω από όλα η ανθρώπινη ζωή και η οδική ασφάλεια.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί τη σημαντικότερη αξία για την εταιρεία και επιτυγχάνεται τόσο μέσω της διατήρησης υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας με τη δυναμική διαχείριση της κυκλοφορίας όσο και μέσω της ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης της κοινωνίας σε θέματα οδικής ασφάλειας.

Η εταιρεία συμμετέχει γι’ αυτό τον σκοπό σε δράσεις για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας, που έχουν αποσπάσει εθνικές και διεθνείς διακρίσεις, με καμπάνιες οδικής ασφάλειας, εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες, συνεργασεία με φορείς και ινστιτούτα και πραγματοποίηση συνεδρίων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Αξιοσημείωτη είναι και η συνεργασία μεταξύ Αττικής Οδού και του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», καθώς η εταιρεία συνεργάζεται με τον Οργανισμό σε σταθερή βάση για  το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα Ειδοποίησης των Πολιτών σε περίπτωση εξαφάνισης παιδιών (Amber Alert). Η συνεργασία εντάσσεται στο σύνολο των δράσεων που υλοποιούν οι Αττικές Διαδρομές, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και που έχουν βασικό άξονα τη φροντίδα για το παιδί. Οι δράσεις περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα οδικής ασφάλειας, στήριξη φορέων και ΜΚΟ που έχουν σχέση με το παιδί, καθώς και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.