2

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Industry Ranking 1
Previewsly Industry Ranking 1
Previews top # Ranking 2

ABOUT ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Το 2018 ήταν έτος – ορόσημο για την εταιρεία Παπαστράτος, καθώς ολοκληρώθηκε και εγκαινιάσθηκε το εργοστάσιο παραγωγής ράβδων καπνού (IQOS) στον Ασπρόπυργο, ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 95 εκατ. ευρώ. Μάλιστα το 80% της συνολικής παραγωγής που συντελείται στον Ασπρόπυργο, εξάγεται στο εξωτερικό, ενώ το νέο της προϊόν IQOS φτάνει μέχρι την Ιαπωνία. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 1,29 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,3% σε σχέση με το 2017. Φέτος η Παπαστράτος εγκαινίασε  τη νέα εταιρική της καμπάνια #prostokalytero, δίνοντας έμφαση στη στρατηγική της προς όφελος της κοινωνίας με συγκεκριμένες ενέργειες και πρακτικές όπως η πλήρης και χωρίς εξαιρέσεις εφαρμογή και τήρηση του αντικαπνιστικού νόμου.