2

ΟΤΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας TECHNOLOGY
Industry Ranking 1
Previewsly Industry Ranking 1
Previews top # Ranking 4

ABOUT ΟΤΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Με επιδόσεις που ξεχωρίζουν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, ο Όμιλος ΟΤΕ αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στη χώρα και βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, με τη συνολική συμβολή του στο ΑΕΠ να υπολογίζεται περίπου στο 3%. Αναγνωρίζοντας τη σημασία των σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών και των δικτύων νέας γενιάς στη νέα ψηφιακή εποχή, ο Όμιλος έχει επενδύσει στην Ελλάδα περισσότερα από 5 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία. Παρά το δύσκολο περιβάλλον εξαιτίας της πανδημίας, δεσμεύεται για επενδυτικό πλάνο ύψους 2 δισ. ευρώ έως το 2024. Χάρη σε αυτές τις επενδύσεις, διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, το Cosmote Fiber, και έτσι πάνω από το 50% του πληθυσμού της χώρας έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικές ταχύτητες 100 Mbps και άνω.