1

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Industry Ranking 1
Previewsly Industry Ranking 1
Previews top # Ranking 1

ABOUT ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Το 2021 η Παπαστράτος γιορτάζει τα 90 χρόνια ζωής, συνεχίζοντας τις επενδύσεις στις εγκαταστάσεις παραγωγής. Ως το τέλος του 2022 θα έχει ολοκληρωθεί νέα επένδυση ύψους 125 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, με την τοποθέτηση δύο γραμμών παραγωγής για τις ράβδους καπνού HEETS για το IQOS και μιας γραμμής παραγωγής φίλτρων. Με βασικό σύνθημα «Ξαναγεννιόμαστε», η Παπαστράτος έθεσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης, το οποίο βασίζεται σε πέντε πυλώνες: Καινοτομία προϊόντων, Υποδειγματική λειτουργία, Εργαζόμενοι και συνεργάτες, Περιβάλλον, Κοινωνία. Ενδεικτικά, στόχος είναι μέχρι το 2023 το 75% των καθαρών εσόδων να προέρχεται από καινοτόμα εναλλακτικά προϊόντα και το 40% των διευθυντικών θέσεων της εταιρείας να καλύπτεται από γυναίκες.