#6 ΑΒ Βασιλόπουλος

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για την κατάρτιση της λίστας πραγματοποιήθηκε έρευνα, σε συνεργασία µε τη διεθνή εταιρεία παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών KPMG.

Για την υλοποίηση της πρώτης φάσης επιλέχθηκαν 315 εταιρείες, των οποίων ο ετήσιος τζίρος (2016) ήταν άνω των 50 εκατ. ευρώ, και οι οποίες ομαδοποιήθηκαν ανά κλάδο της αγοράς (συνολικά 9 κλάδοι).

Πάνω από 1.700 κορυφαία στελέχη των εταιρειών (CEOs, CFOs, COOs, γενικοί διευθυντές, marketing managers, εμπορικοί διευθυντές, HR Directors, Sales Directors και Corporate Communication Managers) συμμετείχαν στην έρευνα επιλέγοντας τις καλύτερες εταιρείες του κλάδου τους, µε γνώµονα τα εννέα κριτήρια του Fortune (Καινοτοµία, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού, Διαχείριση Εταιρικών Πόρων, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Χαρακτηριστικά-Ποιότητα Διοίκησης, Οικονοµική Ευρωστία, Μακροπρόθεσµη Επενδυτική Αξία, Ποιότητα Προσφερόµενων Προϊόντων και Υπηρεσιών, Εξωστρέφεια/Ανταγωνιστικότητα).

Το 20% των «top scorers» από κάθε κλάδο και το 50% των εταιρειών που πέρυσι είχαν ανακηρυχθεί ως οι πρώτοι ανά κλάδο δημιούργησαν την τελική βάση των 64 εταιρειών για τη β’ φάση της έρευνας.

Στη συνέχεια καταρτίστηκε λίστα µε τις εταιρείες αυτές και κλήθηκαν εκ νέου τα στελέχη των 315 εταιρειών να επιλέξουν το Top 20 των καλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα, λαµβάνοντας, πάντα, υπόψη τα εννέα κριτήρια.

Μετά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων της β’ φάσης, προέκυψε η λίστα Most Admired Companies 2018 (λόγω ισοψηφίας µερικών εξ αυτών, αναδείχτηκαν 45 εταιρείες στις 20 πρώτες θέσεις).

Στοιχεία Κατάταξης

Κατάταξη 6
Προηγούμενη Kατάταξη 4
Τομέας RETAIL
Κατάταξη Κλάδου 1
Προηγούμενη Κατάταξη Κλάδου 1

About ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος έκλεισε το 2017 με κύκλο εργασιών ύψους 2,1 δισ. ευρώ. Για το 2018 υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα με στόχο τη δημιουργία νέων καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, πραγματοποιώντας, παράλληλα, δυναμική είσοδο στην αγορά των μικρών «καταστημάτων γειτονιάς», με το νέο επιχειρηματικό μοντέλο franchise «Το δικό σου» AB Shop&Go. Το πλάνο ανάπτυξης περιλαμβάνει την δημιουργία 100 franchise καταστημάτων σε πέντε χρόνια, με στόχο την ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς της ΑΒ στην Αττική, σε βάθος δεκαετίας. Η εταιρεία βρίσκεται σταθερά στις κορυφαίες θέσεις της λίστας Most Admired Companies, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση το 2016 και το 2017.