98

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 80
Διευθύνων Σύμβουλος Ηλίας Κούκουτσας
Website https://www.atticadps.gr/

ABOUT ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 181,31
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 1,4
EBITDA (εκ. ευρώ) 19,06
EBITDA (%) 17,4
Πάγια (εκ. ευρώ) 40,76