97

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος Αντώνης Καράτζης
Website https://www.karatzis.gr/index.php?lang=gr

ABOUT ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 182,61
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 81,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 18,46
EBITDA (%) -13,3
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 57,74
Συνολικός δανεισμός (%) 50,26
Πάγια (εκ. ευρώ) 179,04