99

ΣΕΚΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος Γιώργος Αλεξανδρίδης
Website http://www.seka.com.gr/seka/content.aspx?mid=c737723e-3ac6-44eb-848a-7525c8492a72

ABOUT ΣΕΚΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 179,69
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 15,0
EBITDA (εκ. ευρώ) 8,55
EBITDA (%) 118,0
Πάγια (εκ. ευρώ) 231,37