36

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 52
Διευθύνων Σύμβουλος Ηλίας Μπεκίρος
Website http://www.cpw.gr/

ABOUT ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Διαγράφοντας επιτυχή πορεία εδώ και μισό αιώνα η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς χαλυβδοσωλήνων, διεθνώς, για τη μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων. Σημαντικό γεγονός είναι ότι η Σωληνουργεία Κορίνθου, θυγατρική της Cenergy Holdings, ανέλαβε την προμήθεια των σωλήνων για τον διασυνδετικό αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας, από την κοινοπραξία ICGB AD. Όπως ανακοίνωσε η Cenergy Holdings, η σύμβαση προμήθειας των σωλήνων για τον αγωγό μήκους 187χλμ. θα εκτελεστεί σε περίοδο 12 μηνών, καθώς οι πρώτες παραδόσεις θα ξεκινήσουν τέσσερις μήνες από την έναρξη της σύμβασης. Η συνολική αξία της σύμβασης προμήθειας ανέρχεται στα 58,2 εκατ. ευρώ ενώ οι σωλήνες χάλυβα διαμέτρου 32 ιντσών (812 χιλ.) θα παραχθούν κατά την χρονική περίοδο 2019-2020 στη μονάδα παραγωγής της Σωληνουργεία Κορίνθου στη Θίσβη Βοιωτίας. Το 2018 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 475,30 εκατ. ευρώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 475,30
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 41,5
EBITDA (εκ. ευρώ) 25,91
EBITDA (%) 65,4
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 217,69
Συνολικός δανεισμός (%) 183,41
Πάγια (εκ. ευρώ) 483,68