78

ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 78
Διευθύνων Σύμβουλος Ανδρέας Καρταπάνης
Website https://www.hygeia.gr/enimerosi-ependytwn/omilos-ygeia/

ABOUT ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 217,39
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 5,5
EBITDA (εκ. ευρώ) 36,50
EBITDA (%) 9,0
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 119,96
Συνολικός δανεισμός (%) -8,84