46

ΕΛΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος Μελαχροινός Κωστής

ABOUT ΕΛΤΑ

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 419,94
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -13,3%
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) -6,59
Κέρδη προ φόρων (%) -363,2
EBITDA (εκ. ευρώ) 6,94
EBITDA (%) -58,3