ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

HAL: Το παιδί-ρομπότ που δείχνει τα συναισθήματά του

HAL Gaumard

Σχεδιάστηκε για να βοηθήσει σπουδαστές ιατρικών σχολών να εξασκηθούν στη διάγνωση και τη θεραπεία των μικρών ασθενών.