ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κουβεντιάζοντας με μια μηχανή

mcdherrec023h

Τα chatbots είναι ήδη στη ζωή µας, ακόµη και αν δεν το έχουµε καταλάβει.