ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

PwC: Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας θα μπορούσε να μειώσει το κόστος της φορολογικής συμμόρφωσης

taxes

Το μέσο κόστος που συνδέεται με τη φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει σχεδόν αμετάβλητο και φέτος.