ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΒ: Απόλυτα εφικτή η μείωση των φόρων έως και 2,5 μονάδες του ΑΕΠ

ΣΕΒ3

Κάλυψη της μείωσης με τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του κράτους, προτείνει ο Σύνδεσμος.