ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνία κυβέρνησης-τραπεζών για την προστασία της πρώτης κατοικίας

euros

Τα εισοδηματικά κριτήρια, η αντικειμενική αξία και η κρίσιμη παράμετρος του υπόλοιπου δανείου.