Εγκρίθηκε από το Χρηματιστήριο η εισαγωγή δικαιωμάτων της Lamda

Πώληση ιδίων μετοχών της «TPG-Axon Management LP» ανακοίνωσε η Lamda Development.

Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 44.412.347 δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών της «LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.», που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ενέκρινε το Χ.Α.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 0,794691552779231 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής 4,25 ευρώ. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίζεται η 23η Ιουνίου 2014. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 25ης Ιουνίου 2014. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 27η Ιουνίου 2014 έως και την 11η Ιουλίου 2014, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 27η Ιουνίου 2014 έως και την 7η Ιουλίου 2014.

Επίσης το Χ.Α ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 16.058 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», οι οποίες προέκυψαν από μετατροπή 15.898 ομολογιών (Σειρά Β). Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 24η Ιουνίου 2014.

Επίσης, η Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» από την εταιρία – Μέλος της ΕΧΑΕ «EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014.

Πώληση ιδίων μετοχών από τη Lamda Development
Την πώληση του συνόλου των 3.497.599 ιδίων μετοχών που κατείχε (και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,88% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας) στην εταιρεία «TPG-Axon Management LP», έναντι συνολικού τιμήματος 16.963.355,15 ευρώ, δηλαδή 4,85 ανά μετοχή, ανακοίνωσε η Lamda Development.

Κατόπιν της ανωτέρω συναλλαγής, η Lamda Development δεν είναι πλέον κάτοχος ιδίων μετοχών.

Η εταιρεία TPG-Axon Management LP αποτελεί μια διεθνή εταιρεία επενδύσεων, που επικεντρώνεται σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις ανά την υφήλιο, βασιζόμενη στη θεμελιώδη ανάλυση (fundamentals) και επενδύει κυρίως σε μετοχές.

Η TPG-Axon Management LP παρέχει τις υπηρεσίες της σε ιδιώτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας, συνταξιοδοτικά ταμεία, τραπεζικά ιδρύματα και άλλους θεσμικούς επενδυτές. Η εταιρεία έχει την έδρα της στη Νέα Υόρκη και γραφεία στο Χονγκ Κονγκ και το Τόκιο. Η είσοδος της TPG-Axon Management LP στο μετοχικό σχήμα της Lamda Development είναι μεγάλης σημασίας, αφού αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη για την εταιρεία και τους μετόχους της σε επίπεδο στρατηγικής και τεχνογνωσίας, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την πρόσβαση της στις διεθνείς αγορές, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό συνολικά στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της.

Σε συνέχεια της συμφωνίας, ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος με την ολοκλήρωση της συμμετοχής της TPG – Axon Management LP στη LAMDA Development. Η στρατηγική συμμετοχή μιας επενδυτικής εταιρείας παγκόσμιας εμβέλειας ανοίγει νέους ορίζοντες στην εταιρεία, όχι μόνο στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, αλλά και σε κλάδους ευρύτερης σημασίας. Πρόκειται για μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης διεθνών κεφαλαίων στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

Διαβάστε ακόμη:

Lamda: Αύξηση κερδών των τριών εμπορικών κέντρων

Lamda Development: Προχωρά σε ΑΜΚ έως 150 εκατ. ευρώ

Σχετικά άρθρα