«Πράσινο φως» για την εξαγορά της Δέλτα Χημική από την Ravago Distribution

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Δέλτα Χημική από την Ravago Distribution.

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «Ravago Distribution S.A.» επί της εταιρείας ΔΕΛΤΑ Χημική Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’ αριθ. 629/2016 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ Χημική Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» από την εταιρεία με την επωνυμία «Ravago Distribution S.A.».

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η συγκέντρωση, η οποία αναφέρεται στον τομέα των χημικών και πλαστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της διαστελλόμενης πολυστερίνης, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Σχετικά άρθρα