Συνεδριάζει σήμερα η επιτροπή των ειδικών για την πανδημία – Ποια νέα μέτρα έρχονται

Συνεδριάζει σήμερα η επιτροπή των ειδικών για την πανδημία – Ποια νέα μέτρα έρχονται
Êüóìïò ðåñðáôÜåé óå ×ñéóôïõãåííéÜôéêá óôïëéóìÝíï äñüìï ôçò Êïñßíèïõ, ôçí ÐÝìðôç 9 Äåêåìâñßïõ 2021. ÁÐÅ-ÌÐÅ /ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÂÁÓÉËÇÓ ØÙÌÁÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διεύρυνση κριτηρίων χορήγησης μονοκλωνικών αντισωμάτων.

Στο πλαίσιο της συνεχούς επιδημιολογικής επιτήρησης και αξιολόγησης των στοιχείων, υπό την σκιά της επικράτησης της παραλλαγής Όμικρον και με την αγωνία μιας νέας σημαντικής επιδείνωσης της πανδημίας, συνεδριάζει σήμερα η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων του υπουργείου.

Θα εξετάσει τα επιδημιολογικά στοιχεία, θα αξιολογήσει τα μέτρα που ελήφθησαν για την μείωση της διασποράς του ιού και θα προτείνει επιπλέον εάν κρίνει ότι χρειάζεται.

Αυτά θα αφορούν πιθανότατα περιορισμούς στη νυχτερινή διασκέδαση, την  εστίαση με ζωντανή μουσική και την επέκταση της τηλεργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Εξετάζεται επίσης όριο 30% στην πληρότητα των γηπέδων ή και πλήρη απαγόρευση φιλάθλων. Η Επιτροπή θα εξετάσει τα επιδημιολογικά δεδομένα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που ήδη ελήφθησαν για την μείωση της διασποράς του ιού και θα εισηγηθεί εάν τα πρόσθετα μέτρα πρέπει να τεθούν σε ισχύ από τις 3 Ιανουαρίου ή νωρίτερα.

Διεύρυνση κριτηρίων χορήγησης μονοκλωνικών αντισωμάτων

Διευκρινίσεις για την διεύρυνση των κριτηρίων χορήγησης των μονοκλωνικών αντισωμάτων που αποφάσισε η επιτροπή των ειδικών με στόχο να τα λάβουν όσο περισσότεροι ασθενείς γίνεται, έδωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως αναφέρει χορηγούνται τόσο σε νοσηλευόμενους όσο και μη νοσηλευόμενους ασθενείς με ήπια-μέτρια νόσο. «Για τους συναδέλφους μου γιατρούς που θέλουν να συνταγογραφήσουν μονοκλωνικά αντισώματα για ασθενείς με covid-19: Τα κριτήρια έχουν διευρυνθεί από την επιτροπή και χορηγούνται τόσο σε νοσηλευόμενους όσο και μη νοσηλευόμενους ασθενείς με ήπια-μέτρια νόσο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συνταγογράφηση είναι να υπάρχει αναρτημένο το μοριακό τεστ στο μητρώο covid» σημειώνει η κ. Γκάγκα.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση για τη χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων σε ασθενείς με COVID-19 υποβάλλεται από κάθε γιατρό, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ιδιώτη ή του ΕΣΥ, μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από επιτροπή μέσα σε διάστημα λίγων ωρών και σε περίπτωση έγκρισης οι ασθενείς ενημερώνονται από το νοσοκομείο υποδοχής και προσέρχονται σε προκαθορισμένο ραντεβού.