11

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Website https://www.athenianbrewery.gr/

ABOUT ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

Συνεχίζει τις επενδύσεις, ενισχύει την πρωτογενή παραγωγή και την καινοτομία.

O ηγέτης στον κλάδο της ζυθοποιίας υλοποιεί πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 61 εκατ. ευρώ για την τριετία 2017 – 2019, το οποίο έρχεται να προστεθεί στα 142 εκατ. ευρώ επενδύσεων που πραγματοποίησε η επιχείρηση την περίοδο 2009-2017.

«Αιχμή του δόρατος» της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας είναι το πρόγραμμα συμβολαιακής καλλιέργειας, στο οποίο συμμετέχουν πλέον 2.500 παραγωγοί σε 19 νομούς, με τις καλλιεργηθείσες εκτάσεις να ανέρχονται σε 170.000 στρέμματα. Στόχος για τη φετινή χρονιά είναι η παραγωγή 50.000 τόνων κριθαριού. Παράλληλα η Αθηναϊκή Ζυθοποιία εφοδιάζει τους αγρότες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό με τεχνογνωσία, μέσω σεμιναρίων που διεξάγει σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Ακόμη, η εταιρεία ενισχύει τη καινοτόμο νεοφυή επιχειρηματικότητα, μέσω της συνεργασίας με το Orange Grove, το incubator που δημιουργήθηκε πριν από τέσσερα χρόνια με την ενεργό στήριξη της Heineken. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει μειώσει την τελευταία διετία την κατανάλωση νερού για την παραγωγή των προϊόντων στα εργοστάσιά της κατά 15%, ενώ ανακυκλώνει το 99% των στερεών αποβλήτων. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικές ενέργειες γίνονται σε θέματα προώθησης της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ και της υιοθέτησης μιας κουλτούρας ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς, με πολύ μεγάλες καμπάνιες που υπογράφει η μάρκα Heineken.