11

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Website https://www.iatriko.gr/

ABOUT ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Επενδύσεις και υψηλές επιδόσεις στον χώρο της υγείας. 

Ο Όµιλος Ιατρικού Αθηνών κατάφερε την περίοδο 2010-2015 να φέρει μέσω του ιατρικού τουρισμού στη χώρα 202 εκατομμύρια ευρώ συνάλλαγμα, ενώ κάθε χρόνο περιθάλπει 6.000 «διεθνείς» ασθενείς. Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου σε εξοπλισμό και νέα εξειδικευμένα τμήματα φθάνουν τα 31 εκατ. ευρώ.

Παραμένει μία από τις ισχυρές επιχειρήσεις της χώρας, προσφέροντας 2.861 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, πλέον 355 θέσεις εργασίας μέσω συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης και ΔΠΥ και άλλες 2.500 θέσεις συνεργασίας σε επιστημονικό ιατρικό προσωπικό, καταβάλλοντας στα χρόνια της κρίσης 2010-2016 στους εργαζόμενους, μέσω της μισθοδοσίας, το ποσό των 560 εκατ. ευρώ και για ασφαλιστικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων 185 εκατ. ευρώ.

Στη διάρκεια του 2016, παρασχέθηκαν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε 544.000 εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς, σε σχέση με το 2015, η αύξηση των εξωτερικών ασθενών ανήλθε στο 16% και των εσωτερικών ασθενών στο 6%. Παράλληλα, ο όμιλος προσφέρει, μεταξύ πολλών άλλων, την ιατρική υιοθεσία σε παιδιά και επιτόκους σε ακριτικές περιοχές της χώρας και σε άλλες ευπαθείς ομάδες με δωρεάν νοσηλεία στα νοσηλευτήρια του ομίλου.