3

ΔΕΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 3
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Γιώργος Στάσσης
Website https://www.dei.gr/el

ABOUT ΔΕΗ

Χωρίς λιγνιτικές μονάδες, με μειωμένο προσωπικό αλλά με ολικό lifting στη λειτουργία της επιχείρησης και στροφή στις ΑΠΕ και την ηλεκτροκίνηση, η ΔΕΗ αλλάζει «πρόσωπο», σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η εταιρεία τον Δεκέμβριο.  Η επιχείρηση θα έχει αποσύρει τις λιγνιτικές μονάδες μέχρι το 2023 ενώ το αργότερο μέχρι το 2028 σχεδιάζεται πλήρης απολιγνιτοποίηση.

Το πλάνο για τη νέα ΔΕΗ περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και συγκεκριμένα από 10% του συνόλου των επενδύσεων της επιχείρησης για το 2019, ανεβαίνει στο 25% για το 2020 με στόχο να αυξηθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Στόχος είναι από 2% μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στις ΑΠΕ το 2019, να κατέχει το 10-20% το 2024 με επιπλέον εγκατεστημένη ισχύ 1 GW έως το 2024.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσής της, η εταιρεία περιόρισε τις ζημιές της το 2019. Συγκεκριμένα, οι ζημίες μετά από φόρους του εννεαμήνου 2019 ανήλθαν σε 353,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 574,6 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2018. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 3,4% και διαμορφώθηκε σε 3.608,1 εκατ. ευρώ έναντι 3.488,9 εκατ. ευρώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 4.741,88
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -4,5
EBITDA (εκ. ευρώ) -94,20
EBITDA (%) -110,6
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 3,951.75
Συνολικός δανεισμός (%) -7,44