ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνητή νοημοσύνη ως συναινετική τηλεπάθεια

musk

Ο Έλον Μασκ έχει πλέον στόχο να διασυνδέσει τον ανθρώπινο εγκέφαλο με μία μηχανική διαδραστική επιφάνεια μέσω της δημιουργίας κατάλληλων μικροσυσκευών.