Μυτιληναίος: Αύξηση των κερδών στο β’ τρίμηνο

Αύξηση κερδοφορίας του Ομίλου Μυτιληναίος στο πρώτο εξάμηνο 2015.

Στο ποσό των 636,5 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Μυτιληναίος στο πρώτο εξάμηνο του 2015, έναντι των 653 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014 σημειώνοντας μείωση 2,5%.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 118,7 εκατ. ευρώ από 120,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014 (μείωση 1,3%) ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε 32,8 εκατ. ευρώ έναντι 24,1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση 35,9%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα του ομίλου Μυτιληναίος δεν περιλαμβάνουν ποσό 22,3 εκατ. ευρώ από την αξία των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ), παρά την ύπαρξη τελικής πρότασης από τη ΡΑΕ (www.rae.gr), λόγω κωλυσιεργίας του αρμόδιου υπουργείου. Εάν το έσοδο αυτό είχε υπολογιστεί, θα αύξανε τα EBITDA κατά 22,3 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη του ομίλου κατά 18 εκατ. ευρώ.

Ο τομέας μεταλλουργίας και μεταλλείων παρουσίασε την ισχυρότερη επίδοση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, ο τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών 297,7 εκατ. ευρώ έναντι 204,8 εκατ. ευρώ το 2014, σημειώνοντας αύξηση 45%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 65,4 εκατ. ευρώ έναντι 23,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, καταγράφοντας αύξηση 176%. Η συγκεκριμένη επίδοση αποτυπώνει τα αποτελέσματα της επιτυχημένης στρατηγικής για τη δραστική μείωση κόστους και την ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της Αλουμίνιον της Ελλάδος σε διεθνές επίπεδο. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, οι τιμές πώλησης αλουμινίου διαμορφώθηκαν σε συγκρίσιμα επίπεδα σε σχέση με το 2014, ενώ καταγράφηκε σημαντική ενίσχυση της ισοτιμίας δολ.ΗΠΑ / ευρώ αποκλιμάκωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο τομέας έργων EPC παρουσίασε μειωμένη επίδοση με τη ΜΕΤΚΑ να καταγράφει κύκλο εργασιών 257,6 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2015, έναντι 361,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κυρίως λόγω της επιβράδυνσης του ρυθμού προόδου της εκτέλεσης των έργων στην Συρία. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 46,2 εκατ. ευρώ από 57,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014 παρουσιάζοντας μείωση 19,8%. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 29,2 εκατ. ευρώ έναντι 54,5 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Καταγράφοντας το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του ενοποιημένου κύκλου εργασιών σε αγορές εκτός της Ελλάδας, η ΜΕΤΚΑ έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στην υπο-Σαχάρια Αφρική όπου διαπραγματεύεται σημαντικές συμβάσεις για την κάλυψη επειγουσών αναγκών ηλεκτροδότησης σε αναπτυσσόμενες χώρες της περιοχής.

Ο τομέας ενέργειας, ο οποίος επηρεάζεται έντονα από το εγχώριο περιβάλλον, κατέγραψε κύκλο εργασιών 86,0 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2015, έναντι 90,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η αποδοτικότητα των μονάδων του Ομίλου, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα προμήθειας φυσικού αερίου από την αγορά LNG, συνετέλεσε στην κατά 5,9% αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο πρώτο εξάμηνο, ενόσω η συνολική εγχώρια παραγωγή ηλεκτρισμού παρουσίασε μείωση της τάξεως του 8,2% και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτες χώρες αύξηση 85%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 6,6 εκατ. ευρώ έναντι 42,4 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2014, μείωση που συνδέεται άμεσα με την παρατεταμένη καθυστέρηση οριστικοποίησης του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς ενέργειας από τους αρμόδιους φορείς, συμπεριλαμβανομένου και του μηχανισμού διασφάλισης ισχύος ή του νέου μηχανισμού αποζημίωσης ευελιξίας.

Για λόγους συντηρητικής αποτίμησης, δεν υπολογίστηκαν τα προβλεπόμενα ΑΔΙ ύψους 22,3 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω (σχετική σημείωση στις αναρτημένες λογιστικές καταστάσεις www.mytilineos.gr). Εφόσον ολοκληρωθούν έγκαιρα οι σχετικές διαδικασίες, το ποσό αυτό θα λογιστικοποιηθεί στα αποτελέσματα του δεύτερου εξαμήνου 2015.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «σύμφωνα με όλες τις αναθεωρημένες προβλέψεις, μετά την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και την περίοδο παρατεταμένης τραπεζικής αργίας, το 2015 αναμένεται να αποτελέσει το 7ο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία τα τελευταία 8 χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο που συνθέτει ίσως το πιο αντίξοο περιβάλλον των τελευταίων δεκαετιών για την ελληνική οικονομία ο Όμιλος Μυτιληναίος στηριζόμενος στο εξωστρεφές προφίλ του, τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του, τον αυστηρό έλεγχο του κόστους και τη συνετή διαχείριση των κινδύνων κατορθώνει να αυξάνει την κερδοφορία του, να ενδυναμώνει περαιτέρω την οικονομική του θέση, να διατηρεί τις χιλιάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και συνεχίζει να στηρίζει πολύπλευρα την ελληνική οικονομία και κοινωνία που δοκιμάζονται. Το επόμενο διάστημα ο Όμιλος, με γνώμονα το συμφέρον των Ελλήνων και ξένων μετόχων και των εργαζομένων του, θα συνεχίσει να ενδυναμώνει στρατηγικά την παρουσία του στις διεθνείς αγορές».