14

ΔΕΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Website https://www.dei.gr/

ABOUT ΔΕΗ

Σεβασμός στον τόπο, τον πολιτισμό και την ιστορία.

Ιδιαίτερα ευαίσθητη θέση στην προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος κατέχουν οι πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πόροι από το τέλος λιγνίτη χρηματοδοτούν τα τελευταία έξι χρόνια αντισταθμιστικά έργα υποδομής, προστασίας του περιβάλλοντος και τόνωσης της οικονομίας στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στις βιομηχανικές ζώνες σε Φλώρινα, Κοζάνη και Αρκαδία.

Η ΔΕΗ ενίσχυσε το 2016 με 853.000 ευρώ τις τοπικές κοινωνίες γύρω από τις εξορυκτικές και παραγωγικές εγκαταστάσεις της, καθώς και άλλες περιοχές της χώρας. Επιπλέον, η εταιρεία συνεχίζει την υποστήριξη του Δωρεάν Προγράμματος Προσυμπτωματικού Προληπτικού Ελέγχου, σε συνεργασία με τον σύλλογο γυναικών με καρκίνο μαστού «Άλμα Ζωής» Νομού Θεσσαλονίκης. Η ιστορία και η διαφύλαξη της παράδοσης των αρχαιοτήτων στη χώρα μας αποτελούν ακόμη μια από τις πλέον σημαντικές πολιτιστικές προτεραιότητες της ΔΕΗ.

Μέσω του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Διάζωμα», η ΔΕΗ συμβάλλει στην προστασία και την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, καθώς και στην ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων και πολιτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αποστολή κλιμακίου της εταιρείας για την τρισδιάστατη ψηφιακή αποτύπωση των χώρων του Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης. Για τον σκοπό αυτό το κλιμάκιο της ΔΕΗ μετέφερε κατάλληλο εξοπλισμό (3D Scanner) που έχει στη διάθεσή του και κατά το παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί από διάφορα Πανεπιστήμια για ερευνητικούς σκοπούς.