41

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Website https://www.aia.gr/

ABOUT ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (ΔΑΑ) ιδρύθηκε το 1995, μέσω της σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται για μία πρωτοπόρο συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα καθώς είναι το πρώτο αεροδρόμιο σημαντικού μεγέθους σε διεθνή κλίμακα, που κατασκευάστηκε με τη συμμετοχή ιδιωτών από μηδενική βάση.

Προσφέροντας ένα από τα πιο καινοτόμα και ολοκληρωμένα προγράμματα κινήτρων προς τις αεροπορικές εταιρείες διεθνώς, ο ΔΑΑ διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη της εγχώριας και της διεθνούς κίνησης, σε στενή συνεργασία με το σύνολο των αεροπορικών εταιρειών (διεθνείς ή εταιρείες βάσης, παραδοσιακές ή χαμηλού κόστους).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 506,70
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 5,84%
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 224,90
EBITDA (εκ. ευρώ) 336,61
EBITDA (%) 6,63
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 778,11
Συνολικός δανεισμός (%) 90%

100

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας RETAIL
Previews top # Ranking 98

ABOUT ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 189,18
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 7,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 5,42
EBITDA (%) -1,5
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 33,27
Συνολικός δανεισμός (%) 5,2
Πάγια (εκ. ευρώ) 101,58

99

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας OIL & ENERGY
Previews top # Ranking 74

ABOUT ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 189,80
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -17,6
EBITDA (εκ. ευρώ) 20,19
EBITDA (%) 13,4
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -
Πάγια (εκ. ευρώ) 69,76

98

OLYMPIC ΕΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Previews top # Ranking 96
Website https://www.avis.gr/

ABOUT OLYMPIC ΕΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 190,80
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 7,5
EBITDA (εκ. ευρώ) 92,89
EBITDA (%) 13,3
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 292,84
Συνολικός δανεισμός (%) 12,3
Πάγια (εκ. ευρώ) 536,37

97

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 94
Website https://www.karatzis.gr/

ABOUT ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 191,93
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 5,1
EBITDA (εκ. ευρώ) 24,22
EBITDA (%) 31,2
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 64,16
Συνολικός δανεισμός (%) 11,1
Πάγια (εκ. ευρώ) 242,92

96

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Previews top # Ranking 91
Website https://www.aodos.gr/

ABOUT ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 192,71
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 3,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 134,04
EBITDA (%) -3,7
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 498,47

95

KALLAS Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας COMMERCE
Previews top # Ranking 90
Website https://www.kallas-pap.com/

ABOUT KALLAS Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 193,78
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 2,2
EBITDA (εκ. ευρώ) 5,27
EBITDA (%) 17,2
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 62,89
Συνολικός δανεισμός (%) 1,4
Πάγια (εκ. ευρώ) 122,93

94

ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας PHARMACEUTICALS
Previews top # Ranking 76
Website https://www.pfizer.gr/

ABOUT ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 195,50
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -13,9
EBITDA (εκ. ευρώ) 25,33
EBITDA (%) 31,4
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -
Πάγια (εκ. ευρώ) 302,62

93

ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Previews top # Ranking 87
Website https://www.ergohellas.gr/

ABOUT ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 196,11
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 0,5
EBITDA (εκ. ευρώ) 9,60
EBITDA (%) -126,0

92

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Previews top # Ranking 93
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://www.iatriko.gr/

ABOUT ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 197,27
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 7,9
EBITDA (εκ. ευρώ) 27,83
EBITDA (%) 15,4
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 112,06
Συνολικός δανεισμός (%) -7,8
Πάγια (εκ. ευρώ) 368,11

91

ΜΕΓΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 88
Website https://megadis.gr/

ABOUT ΜΕΓΑ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 203,37
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 5,0
EBITDA (εκ. ευρώ) 22,14
EBITDA (%) 21,2
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 36,77
Συνολικός δανεισμός (%) 8,7
Πάγια (εκ. ευρώ) 141,95

90

ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας PHARMACEUTICALS
Previews top # Ranking 95
Website https://www.pharmathen.com/

ABOUT ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 205,07
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 14,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 55,93
EBITDA (%) 23,4
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 82,54
Συνολικός δανεισμός (%) 199,00
Πάγια (εκ. ευρώ) 245,76

75

FRAPORT Α Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Previews top # Ranking 73

ABOUT FRAPORT Α Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 248,07
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 7,2
EBITDA (εκ. ευρώ) 100,73
EBITDA (%) 15,8
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 651,63
Συνολικός δανεισμός (%) 56,2
Πάγια (εκ. ευρώ) 1.101,93

88

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας FOOD & DRINK
Previews top # Ranking 83
Website https://www.athenianbrewery.gr/

ABOUT ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 216,79
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 4,8
EBITDA (εκ. ευρώ) 47,04
EBITDA (%) 35,9
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -
Πάγια (%) 233,20

87

ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 84
Website https://www.soya-mills.gr/

ABOUT ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 219,49
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 6,4
EBITDA (εκ. ευρώ) 7,93
EBITDA (%) -2,4
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 46,25
Συνολικός δανεισμός (%) -2,7%
Πάγια (εκ. ευρώ) 118,49

86

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας OIL & ENERGY
Previews top # Ranking 100
Website https://www.revma4you.gr/

ABOUT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 223,24
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 36,6
EBITDA (εκ. ευρώ) 10,41
EBITDA (%) 32,9
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -
Πάγια (εκ. ευρώ) 101,70

85

ΣΕΚΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας OIL & ENERGY
Previews top # Ranking 97

ABOUT ΣΕΚΑ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 223,43
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 26,5
EBITDA (εκ. ευρώ) 10,19
EBITDA (%) 26
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 1,5
Συνολικός δανεισμός (%) -
Πάγια (εκ. ευρώ) 54,38

84

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας COMMERCE
Previews top # Ranking 79
Website https://gr.pg.com/

ABOUT ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 223,93
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 3,3
EBITDA (εκ. ευρώ) 8,10
EBITDA (%) -5,6
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -
Πάγια (εκ. ευρώ) 86,29

83

SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ A.E.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας TECHNOLOGY
Previews top # Ranking 81

ABOUT SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ A.E.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 226,19
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 8,1
EBITDA (εκ. ευρώ) 5,36
EBITDA (%) 28,1
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -
Πάγια (εκ. ευρώ) 77,84

82

ΣΕΠ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Previews top # Ranking 86

ABOUT ΣΕΠ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 228,74
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 16,9
EBITDA (εκ. ευρώ) 78,58
EBITDA (%) 46,9
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 296,20
Συνολικός δανεισμός (%) -3,4
Πάγια (εκ. ευρώ) 758,31

81

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας PHARMACEUTICALS
Previews top # Ranking 78
Website https://www.vianex.gr/

ABOUT ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 232,12
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 5,9
EBITDA (εκ. ευρώ) 7,95
EBITDA (%) 21,2
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -
Πάγια (εκ. ευρώ) 194,45

80

TOYOTA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 80

ABOUT TOYOTA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 232,79
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 9,0
EBITDA (εκ. ευρώ) 15,90
EBITDA (%) -12,3
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -
Πάγια (εκ. ευρώ) 91,81

79

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας OIL & ENERGY
Previews top # Ranking 89
Website https://www.zenith.gr/

ABOUT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 240,17
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 26,3
EBITDA (εκ. ευρώ) 14,42
EBITDA (%) 13,3
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -
Πάγια (εκ. ευρώ) 109,26

78

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 72
Website https://www.alumil.com/greece/homeowners

ABOUT ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 241,53
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 0,3
EBITDA (εκ. ευρώ) 23,07
EBITDA (%) 57,2
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 170,13
Συνολικός δανεισμός (%) -5,2
Πάγια (εκ. ευρώ) 275,46

77

ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 75
Website https://www.titan.gr/

ABOUT ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 242,18
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 5,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 13,02
EBITDA (%) -52,2
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 189,81
Πάγια (εκ. ευρώ) 1.082,36

76

ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας OIL & ENERGY
Previews top # Ranking 85
Website https://www.desfa.gr/

ABOUT ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 243,35
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 22
EBITDA (εκ. ευρώ) 185,55
EBITDA (%) 155,68
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 174,58
Συνολικός δανεισμός (%) -11,4
Πάγια (εκ. ευρώ) 1.414,89

89

FRAPORT B Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Previews top # Ranking 92

ABOUT FRAPORT B Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 216,05
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 17,3
EBITDA (εκ. ευρώ) 66,50
EBITDA (%) 16,4
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 348,57
Συνολικός δανεισμός (%) 20,9
Πάγια (εκ. ευρώ) 1.107,86

49

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.E.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 99
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website http://www.prodea.gr/

ABOUT ΠΡΟΝΤΕΑ Α.E.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 374,00
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 123,0
EBITDA (εκ. ευρώ) 325,46
EBITDA (%) 118,0
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 876,28
Συνολικός δανεισμός (%) 56,4
Πάγια (εκ. ευρώ) 2.427,56

48

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 38
Website https://www.cpw.gr/

ABOUT ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 378,73
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -20,3
EBITDA (εκ. ευρώ) 25,16
EBITDA (%) -2,9
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 178,07
Συνολικός δανεισμός (%) -18,2
Πάγια (εκ. ευρώ) 413,30

47

ΠΕΝΤΕ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας COMMERCE
Previews top # Ranking 41
Website https://5ae.gr/

ABOUT ΠΕΝΤΕ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 450,13
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 0,0
EBITDA (εκ. ευρώ) 21,70
EBITDA (%) 0,4
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -
Πάγια (εκ. ευρώ) 296,04

46

FOURLIS Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Previews top # Ranking 42
Website https://www.fourlis.gr/

ABOUT FOURLIS Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 466,32
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 4,0
EBITDA (εκ. ευρώ) 66,58
EBITDA (%) 50,4
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 129,25
Συνολικός δανεισμός (%) -3,5
Πάγια (εκ. ευρώ) 542,78

71

AIGLON A.B.E.E

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας COMMERCE
Previews top # Ranking 82
Website https://www.gocar.gr/directory/7225,AIGLON_ABEE_AYTOKINHTWN.html

ABOUT AIGLON A.B.E.E

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 272,95
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 31,0
EBITDA (εκ. ευρώ) 7,12
EBITDA (%) 29,2
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 71,55
Συνολικός δανεισμός (%) 13,1
Πάγια (εκ. ευρώ) 156,92

74

ΑΔΜΗΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Previews top # Ranking 71
Website https://www.admie.gr/

ABOUT ΑΔΜΗΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 249,78
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 1,0
EBITDA (εκ. ευρώ) 224,15
EBITDA (%) 23,9
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 625,30
Συνολικός δανεισμός (%) -9,2
Πάγια (εκ. ευρώ) 2,932,20

45

ΝΝ HELLAS

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Previews top # Ranking 45
Website https://www.nnhellas.gr/

ABOUT ΝΝ HELLAS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 466,57
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 10,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 15,00
EBITDA (%) 45,5
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -
Πάγια (εκ. ευρώ) 0,00

73

FORTHNET

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Previews top # Ranking 65
Website https://www.nova.gr/

ABOUT FORTHNET

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 259,97
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -7,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 37,99
EBITDA (%) -12,2
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 298,94
Συνολικός δανεισμός (%) -0,1
Πάγια (εκ. ευρώ) 355,41

44

COCA – COLA 3E

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 37
Website https://gr.coca-colahellenic.com/

ABOUT COCA – COLA 3E

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 475,00
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -1,2
EBITDA (εκ. ευρώ) 38,30
EBITDA (%) 11,7
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -
Πάγια (εκ. ευρώ) 304,30

72

RETAIL WORLD A.E.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας COMMERCE
Previews top # Ranking 70
Website https://www.vrisko.gr/details/40b_5c_2b02k3c31dd_426452k2k20ac

ABOUT RETAIL WORLD A.E.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 268,34
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 4,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 20,08
EBITDA (%) 120,9
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 17,03
Συνολικός δανεισμός (%) 180,3
Πάγια (εκ. ευρώ) 190,59

43

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 46
Website https://www.frigoglass.com/el/

ABOUT FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 482,34
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 15,6
EBITDA (εκ. ευρώ) 72,97
EBITDA (%) 29,3
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 278,72
Συνολικός δανεισμός (%) 1,3
Πάγια (εκ. ευρώ) 443,39

70

TELEPERFORMANCE HELLAS

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Previews top # Ranking 77
Website https://jobsteleperformance.com/

ABOUT TELEPERFORMANCE HELLAS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 275,90
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 23,3
EBITDA (εκ. ευρώ) 65,04
EBITDA (%) 23,0
Πάγια (εκ. ευρώ) 190,28

24

ΔΕΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας OIL & ENERGY
Previews top # Ranking 24
Website https://www.depa.gr/

ABOUT ΔΕΠΑ

Κείμενο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 879.65
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -1.5
EBITDA (εκ. ευρώ) 65.13
EBITDA (%) 34.6
Πάγια (εκ. ευρώ) 1,569.67

42

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 47
Website https://www.cablel.com/716/el/hellenic-cables-sa/

ABOUT ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 500,88
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 23,3
EBITDA (εκ. ευρώ) 57,94
EBITDA (%) 136,3
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 288,31
Συνολικός δανεισμός (%) 1,2
Πάγια (εκ. ευρώ) 601,31

69

SOYA HELLAS

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 67
Website http://www.soyahellas.gr/site/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1?lang=el

ABOUT SOYA HELLAS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 279,94
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 1,4
EBITDA (εκ. ευρώ) 16,23
EBITDA (%) 22,2
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 41,04
Συνολικός δανεισμός (%) -22,9
Πάγια (εκ. ευρώ) 132,70

41

EUROLIFE FFH

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Previews top # Ranking 44
Website https://www.eurolife.gr/

ABOUT EUROLIFE FFH

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 504,52
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 17,2
EBITDA (εκ. ευρώ) 0,00
EBITDA (%) -
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -
Πάγια (εκ. ευρώ) 0,00

23

ΟΜΙΛΟΣ VODAFONE

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας TECHNOLOGY
Previews top # Ranking 23
Website https://www.vodafone.gr/

ABOUT ΟΜΙΛΟΣ VODAFONE

Κείμενο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 974.90
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 6.1
EBITDA (εκ. ευρώ) 305.80
EBITDA (%) 5.3

68

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 66
Website https://www.plastikakritis.com/gr

ABOUT ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 288,79
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 3,0
EBITDA (εκ. ευρώ) 55,75
EBITDA (%) 17,00
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 14,86
Συνολικός δανεισμός (%) 3,2
Πάγια (εκ. ευρώ) 338,93

40

ΕΤΕΚΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας OIL & ENERGY
Previews top # Ranking 33
Website https://www.eteka.gr/

ABOUT ΕΤΕΚΑ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 519,73
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 1,0
EBITDA (εκ. ευρώ) 3,78
EBITDA (%) 3,5
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 29,89
Συνολικός δανεισμός (%) -8,9
Πάγια (εκ. ευρώ) 88,81

22

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 22
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://www.karelia.gr/

ABOUT ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ

Κείμενο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1,035.70
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 7.8
EBITDA (εκ. ευρώ) 87.04
EBITDA (%) -12.4
Πάγια (εκ. ευρώ) 586.15

67

HELLENIC DUTY FREE SHOPS

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας COMMERCE
Previews top # Ranking 68
Website https://athens.shopdutyfree.com/el/about-us

ABOUT HELLENIC DUTY FREE SHOPS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 290,00
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 6,1
EBITDA (εκ. ευρώ) 101,44
EBITDA (%) 47,7
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 65,00
Συνολικός δανεισμός (%) 142,4
Πάγια (εκ. ευρώ) 773,84

39

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Previews top # Ranking 39
Website https://www.intracom.com/el

ABOUT ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 522,80
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 11,1
EBITDA (εκ. ευρώ) 37,07
EBITDA (%) 14,9
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 202,03
Συνολικός δανεισμός (%) 0,7
Πάγια (εκ. ευρώ) 753,42

21

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 21
Website https://www.marfininvestmentgroup.com/gr/

ABOUT ΟΜΙΛΟΣ MARFIN

Κείμενο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1,067.77
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 7.2
EBITDA (εκ. ευρώ) 144.75
EBITDA (%) 32.1
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 1,478.71
Συνολικός δανεισμός (%) 1.8
Πάγια (εκ. ευρώ) 2,291.22

38

WIND ΕΛΛΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας TECHNOLOGY
Previews top # Ranking 34
Website https://www.wind.gr/

ABOUT WIND ΕΛΛΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 531,79
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 3,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 240,69
EBITDA (%) 109,6
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -
Πάγια (εκ. ευρώ) 1.109,81

66

NOVARTIS HELLAS

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 60
Website https://www.novartis.gr/

ABOUT NOVARTIS HELLAS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 291,38
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -6,2
EBITDA (εκ. ευρώ) -196,55
EBITDA (%) -1,817,1
Συνολικός δανεισμός (%) -100,0

20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 20
Website https://www.hcap.gr/

ABOUT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ) συγκεντρώνει κάτω από μία ενιαία θεσμική δομή σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία και αξιοποίησή τους. Η ΕΕΣΥΠ παρουσίασε το 2019 κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 2,4% στα 1,070 δισ. ευρώ έναντι 1,045 δισ. ευρώ το 2018. Συγκεκριμένα, το 2019, ήταν ουσιαστικά ο δεύτερος χρόνος λειτουργίας της ΕΕΣΥΠ υπό την παρούσα δομή, αφού το 2018 ήρθαν σε αυτήν 13 δημόσιες επιχειρήσεις, και κατά τη διάρκειά του άρχισαν να αποδίδουν οι προσπάθειες διαμόρφωσης ενός αποτελεσματικού Οργανισμού. Ως προς το 2020, το πρώτο τρίμηνο ξεκίνησε με καλές προοπτικές για την ελληνική οικονομία και τις θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ, καθώς η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών επιταχύνθηκε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1,070.78
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 2.4
EBITDA (εκ. ευρώ) 282.94
EBITDA (%) 143.1
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 203.83
Συνολικός δανεισμός (%) -7.5
Πάγια (εκ. ευρώ) 5,785.71

65

ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας COMMERCE
Previews top # Ranking 69
Website https://www.zara.com/gr/

ABOUT ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 296,24
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 9,9
EBITDA (εκ. ευρώ) 42,55
EBITDA (%) 95,8
Πάγια (εκ. ευρώ) 113,06

37

DIXON’S SOUTH – EAST EUROPE

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας RETAIL
Previews top # Ranking 32
Website https://www.kotsovolos.gr/

ABOUT DIXON’S SOUTH – EAST EUROPE

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 537,68
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 3,4
EBITDA (εκ. ευρώ) 43,62
EBITDA (%) 73,2
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -

64

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας COMMERCE
Previews top # Ranking 62
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://www.plaisio.gr/

ABOUT ΠΛΑΙΣΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 317,15
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 2,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 13,57
EBITDA (%) 43,4
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 8,94
Συνολικός δανεισμός (%) -20,7
Πάγια (εκ. ευρώ) 199,38

19

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 15
Website https://www.gekterna.com/el/

ABOUT ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Κατά το 2019, οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 1,156 δισ. ευρώ, έναντι 1,402 δισ. ευρώ το 2018. Στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου ανέρχεται σε 1,7 δισ. ευρώ, διατηρώντας τις προοπτικές υγιούς κατασκευαστικής δραστηριότητας την επόμενη περίοδο. Τα σημαντικότερα έργα που έχει αναλάβει ο Όμιλος αφορούν την κατασκευή του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι Κρήτης, την έναρξη εργασιών στο νότιο κλάδο του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), τη συμμετοχή στην ανακατασκευή του αεροδρομίου Tesla στο Βελιγράδι (Σερβία) και στην ανάπτυξη του Καζίνο Κύπρου στη Λεμεσό, καθώς και σειρά άλλων έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1,155.74
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -17.6
EBITDA (εκ. ευρώ) 271.89
EBITDA (%) 0.7
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 2,024.49
Συνολικός δανεισμός (%) 9.8
Πάγια (εκ. ευρώ) 4,309.27

63

ΕΥΔΑΠ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας OIL & ENERGY
Previews top # Ranking 59
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://www.eydap.gr/

ABOUT ΕΥΔΑΠ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 323,75
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 0,4
EBITDA (εκ. ευρώ) 107,62
EBITDA (%) 6,9
Πάγια (εκ. ευρώ) 1,562,87

36

AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Previews top # Ranking 40
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://leasing.hertz.gr/

ABOUT AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 555,41
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 18,1
EBITDA (εκ. ευρώ) 157,32
EBITDA (%) 5,6
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 362,47
Συνολικός δανεισμός (%) 26,4
Πάγια (εκ. ευρώ) 917,46

35

CHIPITA Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 35
Website https://www.chipita.com/el-gr/

ABOUT CHIPITA Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 567,35
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 11,2
EBITDA (εκ. ευρώ) 66,15
EBITDA (%) 7,4
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 247,06
Συνολικός δανεισμός (%) -15,0
Πάγια (εκ. ευρώ) 939,28

62

ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας COMMERCE
Previews top # Ranking 63
Website http://mouchalis.com.gr/contact.html

ABOUT ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 327,76
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 7,9
EBITDA (εκ. ευρώ) 7,96
EBITDA (%) 39,4
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 19,25
Συνολικός δανεισμός (%) 11,2
Πάγια (εκ. ευρώ) 63,89

61

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 58
Website https://www.thracegroup.com/gr/el/companies/thrace-pack-greece/

ABOUT ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 327,80
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 1,6
EBITDA (εκ. ευρώ) 28,74
EBITDA (%) 4,5
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 96,37
Συνολικός δανεισμός (%) 13,5
Πάγια (εκ. ευρώ) 323,34

59

INTERAMERICAN

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Previews top # Ranking 56
Website https://www.interamerican.gr/

ABOUT INTERAMERICAN

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 341,35
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 3,2
EBITDA (εκ. ευρώ) 8,27
EBITDA (%) -65,4
Πάγια (εκ. ευρώ) 0,00

60

SOVEL Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 49
Website https://sidenor.gr/sxetika-me-tin-sidenor/viomichanikes-egkatastasis/sovel-e-almyros-magnisias/

ABOUT SOVEL Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 328,84
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -11,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 10,73
EBITDA (%) -39
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 151,78
Συνολικός δανεισμός (%) 2,1
Πάγια (εκ. ευρώ) 327,72

58

KOSMOCAR Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας COMMERCE
Previews top # Ranking 64
Website https://www.kosmocar.gr/

ABOUT KOSMOCAR Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 343,09
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 14,5
EBITDA (εκ. ευρώ) 14,99
EBITDA (%) 4,6
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 67,65
Συνολικός δανεισμός (%) -0,1
Πάγια (εκ. ευρώ) 192,14

57

ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 48
Website https://sidenor.gr/

ABOUT ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 344,97
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -11,3
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 10,56
EBITDA (εκ. ευρώ) 10,56
EBITDA (%) -60,4
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 239,24
Συνολικός δανεισμός (%) -1,6
Πάγια (εκ. ευρώ) 384,28

56

NESTLE ΕΛΛΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας FOOD & DRINK
Previews top # Ranking 54
Website https://www.nestle.gr/

ABOUT NESTLE ΕΛΛΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 347,54
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 2,3
EBITDA (εκ. ευρώ) 43,19
EBITDA (%) -18,2
Πάγια (%) 193,33

55

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας COMMERCE
Previews top # Ranking 61
Website https://kritikos-sm.gr/

ABOUT ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 350,07
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 12,8
EBITDA (εκ. ευρώ) 16,08
EBITDA (%) 66,6
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 35,42
Συνολικός δανεισμός (%) 11,3
Πάγια (εκ. ευρώ) 201,45

18

METRO

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας RETAIL
Previews top # Ranking 18
Website https://www.metro.com.gr/Home

ABOUT METRO

Το 2019 έκλεισε με αύξηση στον κύκλο εργασιών για την ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ η οποία δραστηριοποιείται στη λιανική με τα σούπερ μάρκετ «My Market» και στη χονδρική με τα καταστήματα «Metro Cash & Carry». Ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε το 2019 1,25 δισ. ευρώ έναντι 1,19 δισ. ευρώ το 2018. Η εταιρεία διαθέτει τρία κέντρα διανομής, 50 καταστήματα χονδρικής πώλησης, εκ των οποίων το ένα είναι delivery center (METRO Cash & Carry), 224 καταστήματα λιανικής και 13 πρατήρια υγρών καυσίμων. Μέσα στο 2020 η εταιρεία προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την ENERES CPM για τη δημιουργία του πανελλαδικού δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων «Charge Plus».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1,259.65
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 5.8
EBITDA (εκ. ευρώ) 44.18
EBITDA (%) 0.1
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 353.03
Συνολικός δανεισμός (%) 18.5
Πάγια (εκ. ευρώ) 846.67

54

ΕΛΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Previews top # Ranking 50
Website https://www.elta.gr/el-gr/home.aspx

ABOUT ΕΛΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 355,65
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -2,1
EBITDA (εκ. ευρώ) 27,81
EBITDA (%) -376,9
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 130,40
Συνολικός δανεισμός (%) -0,1
Πάγια (εκ. ευρώ) 466,25

53

ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 52
Website http://nitsiakos.gr/

ABOUT ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 357,93
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 3,2
EBITDA (εκ. ευρώ) 12,78
EBITDA (%) 8,9
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 63,66
Συνολικός δανεισμός (%) -4,7
Πάγια (εκ. ευρώ) 154,76

17

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 13
Website https://ellaktor.com/

ABOUT ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποτελεί τον μεγαλύτερο όμιλο υποδομών στην Ελλάδα με βασικούς άξονες τους τομείς της Κατασκευής, των Παραχωρήσεων, του Περιβάλλοντος, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Ανάπτυξης Ακινήτων. Δραστηριοποιείται σε πέντε ηπείρους, 30 χώρες, με ανθρώπινο δυναμικό που φτάνει τα 6.000 άτομα. Ο κύκλος εργασιών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 2019 ανήλθε σε 1,3 δισ. ευρώ. Συνδυάζοντας τα 70 έτη εμπειρίας του με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δίνει ζωή σε έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, ενώ κατατάσσεται στην 97η θέση μεταξύ των 100 μεγαλύτερων κατασκευαστικών ομίλων παγκοσμίως.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1,273.63
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -31.4
EBITDA (εκ. ευρώ) 80.64
EBITDA (%) -43.6
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 1,466.41
Συνολικός δανεισμός (%) 3.8
Πάγια (εκ. ευρώ) 3,055.62

34

ΑΒΑΞ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 31
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://avax.gr/

ABOUT ΑΒΑΞ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 575,93
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 7
EBITDA (εκ. ευρώ) 58,08
EBITDA (%) 17,6
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 544,44
Συνολικός δανεισμός (%) -7,7
Πάγια (εκ. ευρώ) 1.534,69

16

AEGEAN AIRLINES

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Previews top # Ranking 19
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://el.aegeanair.com/

ABOUT AEGEAN AIRLINES

H AEGEAN και η θυγατρική της, Olympic Air, μετέφεραν 15 εκατομμύρια επιβάτες το 2019. Η αεροπορική εταιρεία έκλεισε το 2019 με αύξηση 10% στον κύκλο εργασιών στα 1,30 δισ. ευρώ έναντι 1,18 δισ. ευρώ το 2018, ενώ τα κέρδη της μετά από φόρους ανήλθαν στα 78,5 εκατ. ευρώ. Το εννεάμηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 342,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,30 δισ. ευρώ το 2019, ενώ μεταφέρθηκαν συνολικά 4,4 εκατ. επιβάτες. Η AEGEAN παρέλαβε στις 21 Νοεμβρίου του 2020 το έβδομο αεροπλάνο neo της οικογένειας Airbus Α320 ΝΕΟ (και το δεύτερο A321neo) από την συνολική παραγγελία των 46 αεροσκαφών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1,308.78
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 10.4
EBITDA (εκ. ευρώ) 269.37
EBITDA (%) 141.8
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 198.75
Πάγια (%) 1,333.45

33

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 57
Website https://www.boehringer-ingelheim.gr/

ABOUT BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 576,27
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 76,8
EBITDA (εκ. ευρώ) 28,64
EBITDA (%) 77,7
Συνολικός δανεισμός (%) -100,0
Πάγια (εκ. ευρώ) 450,54

32

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Previews top # Ranking 36
Website https://www.quest.gr/

ABOUT QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 600,32
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 20,6
EBITDA (εκ. ευρώ) 44,07
EBITDA (%) 6,7
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 50,43
Συνολικός δανεισμός (%) 86,0
Πάγια (εκ. ευρώ) 423,33

15

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 17
Website https://papastratosmazi.gr/

ABOUT ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Σταθερή θέση στις λίστες Top 100 και Most Admired Companies του Fortune κατέχει η Παπαστράτος. Η εταιρεία το 2019 εμφάνισε θεαματική αύξηση του κύκλου εργασιών της, με αύξηση του καθαρού κύκλου εργασιών της κατά 28,9% καθώς και των καθαρών εσόδων και κερδών προ φόρων. Οι ανωτέρω σημαντικές αυξήσεις οφείλονται αφενός στη μεγάλη συμβολή της βιομηχανικής δραστηριότητας στα έσοδα της επιχείρησης και αφετέρου στην είσπραξη μερίσματος ύψους 55 εκατ. ευρώ από την θυγατρική της εταιρεία στην Ολλανδία (Papastratos International BV). Το 2019 ήταν ένα έτος κατά το οποίο η Παπαστράτος επέδειξε αξιοσημείωτη δυναμική και ενίσχυσε περαιτέρω το εξαγωγικό της έργο, που πλέον ξεπερνά το 50% της συνολικής παραγωγής της εταιρείας.

Εν μέσω κορωνοϊού, η Παπαστράτος, αναγνωρίζοντας εμπράκτως την πολύτιμη συνεισφορά της Μικρής Λιανικής (περίπτερα, καταστήματα ψιλικών, κλπ.) στην οικονομία και την απασχόληση, αλλά και το σημαντικό πλήγμα που έχει δεχτεί εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, ανακοίνωσε την έναρξη του «Συνεχίζουμε Μαζί», ενός ολοκληρωμένου προγράμματος στήριξης των επιχειρήσεων του ιστορικού κλάδου, στον πυρήνα του οποίου βρίσκεται η άμεση παροχή ρευστότητας, ύψους έως 10 εκατ. ευρώ, μέσω άτοκων πιστώσεων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1,363.38
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 5.8
EBITDA (εκ. ευρώ) 130.46
EBITDA (%) 149.0
Πάγια (εκ. ευρώ) 450.01

52

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας COMMERCE
Previews top # Ranking 51
Website https://www.sfakianakis.gr/

ABOUT ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 361,80
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 0,6
EBITDA (εκ. ευρώ) 50,06
EBITDA (%) 23,3
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 302,50
Συνολικός δανεισμός (%) 0,2
Πάγια (εκ. ευρώ) 383,86

14

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας BANKING
Previews top # Ranking 16
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://www.nbg.gr/

ABOUT ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Σε 602 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά από φόρους της Εθνικής Τράπεζας το εννεάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 33% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη του εννεαμήνου 2020 ανήλθαν σε 461 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 22% σε ετήσια βάση. Τα οργανικά κέρδη για το εννεάμηνο 2020 ανήλθαν σε 228 εκατ. ευρώ, ενώ για το γ’ τρίμηνο 2020 σημείωσαν αύξηση κατά 50%, περίπου, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Μέσα στο 2020, η Τράπεζα προχώρησε σε ενεργή στήριξη των πελατών της, αλλά και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας, προσφέροντας στοχευμένα μέτρα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών και δάνεια με επιδότηση επιτοκίου, σε συνδυασμό με την ταχεία ενεργοποίηση των κυβερνητικών προγραμμάτων στήριξης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1,433.00
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 7.4
EBITDA (εκ. ευρώ) -98.00
EBITDA (%) -300.0
Πάγια (%) 64,248.00

31

ELPEDISON

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας OIL & ENERGY
Previews top # Ranking 43
Website https://www.elpedison.gr/

ABOUT ELPEDISON

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 626,48
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 41,5
EBITDA (εκ. ευρώ) 21,05
EBITDA (%) -7,2
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 198,89
Συνολικός δανεισμός (%) -3,6
Πάγια (εκ. ευρώ) 411,23

13

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας BANKING
Previews top # Ranking 12
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://www.piraeusbank.gr/el/idiwtes

ABOUT ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Στο 9μηνο του 2020, η Τράπεζα Πειραιώς εμφάνισε νίσχυση καθαρών εσόδων από τόκους λόγω νέων εκταμιεύσεων και μειωμένου κόστους χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα, τα καθαρά έσοδα από τόκους το 3ο 3μηνο 2020 έφτασαν τα 380 εκατ. ευρώ, +8% σε ετήσια βάση και +3% σε τριμηνιαία. Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 262εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με 285εκατ. το β’ τρίμηνο 2020 και 210εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα το προηγούμενο έτος, αυξημένα κατά 14% ετησίως.

Παράλληλα, η Πειραιώς συνέχισε να βρίσκεται στο πλευρό των πελατών της, με τη χορήγηση δανείων ύψους 3,5 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση πιστώσεων. Επίσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου και ο Χρήστος Μεγάλου κατέθεσαν συμβολικά το 50% του μισθού τους κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο στον ειδικό λογαριασμό για την ενίσχυση της μάχης κατά του ιού Covid-19.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1,855.00
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -1.0
EBITDA (εκ. ευρώ) 522.00
EBITDA (%) -424.2
Πάγια (εκ. ευρώ) 61,231.00

12

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας RETAIL
Previews top # Ranking 11
Website https://www.ab.gr/

ABOUT ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Το 2020, η AB Bασιλόπουλος, κατάφερε να ανταποκριθεί θετικά στην πανδημία του κορωνοϊού, καθώς αυξήθηκαν οι πωλήσεις και βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο η κερδοφορία της, παρά την αύξηση του κόστους, που προκάλεσαν τα αυξημένα μέτρα προστασίας και η παροχή bonuses στο προσωπικό.

Η «ΑΒ» αναπτύσσεται με την προσθήκη νέων καταστημάτων λιανικής και χονδρικής, καθώς και την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της, με συγκεκριμένες επενδύσεις, στις τιμές, και στην ποικιλία των εμπορευμάτων. Μάλιστα, με την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% των μετοχών των εταιριών «THIRA FOODS Μ.Α.Ε.» και «K.A.S.T FOODS Μ.Α.Ε.» η ΑΒ Βασιλόπουλος προσέθεσε, στις αρχές της φετινής χρονιάς, τρία εταιρικά καταστήματα σε Σαντορίνη, Κυπαρισσία και Ακράτα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1,947.87
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -1.9
EBITDA (εκ. ευρώ) 170.45
EBITDA (%) 30.9
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 61.89
Συνολικός δανεισμός (%) 759.3
Πάγια (%) 1,009.78

11

ΕΛΙΝΟΙΛ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας OIL & ENERGY
Previews top # Ranking 8
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://www.elin.gr/

ABOUT ΕΛΙΝΟΙΛ

Συνεχίστηκαν και κατά το τρίτο τρίμηνο οι έντονες επιπτώσεις του κορωνοϊού στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών. Έτσι, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ για το εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε σε 1.170 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019. Η μείωση του Κύκλου Εργασιών οφείλεται κυρίως στην πολύ μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου το εννεάμηνο του 2020 παρά το γεγονός ότι οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας το ίδιο διάστημα κινήθηκαν υψηλότερα.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε το εννεάμηνο του 2020 σε 36,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, κάτι που οφείλεται κυρίως στις μειωμένες πωλήσεις των καυσίμων κίνησης στην εσωτερική αγορά. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 9,9 εκ. ευρώ τους εννέα πρώτους μήνες του 2020, σημειώνοντας μείωση κατά 29% σε σχέση με πέρυσι.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1,950.16
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -11.5
EBITDA (εκ. ευρώ) 18.30
EBITDA (%) 37.0
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 90.42
Συνολικός δανεισμός (%) 18.1
Πάγια (%) 216.57

10

ALPHA BANK

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας BANKING
Previews top # Ranking 7
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://www.alpha.gr/

ABOUT ALPHA BANK

Κέρδη μετά από φόρους ύψους 130,4 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Alpha Bank στο 9μηνο 2020, έναντι 91,6 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2019. Στα αποτελέσματα καταγράφεται παράλληλα ισχυρό κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων ύψους 656,9 εκατ. ευρώ το 9μηνο 2020, ενισχυμένο κατά 3,6% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ανθεκτικής κύριας λειτουργικής κερδοφορίας και της βελτίωσης της αποδοτικότητας.

Στα αποτελέσματα καταγράφεται επίσης αύξηση των καταθέσεων σε επίπεδο Ομίλου κατά 1,3 δισ. ευρώ το 9μηνο 2020, ενώ τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα ανήλθαν σε 18,3 δισ. ευρώ, σταθερά σε τριμηνιαία βάση, γεγονός που οφείλεται στην προσωρινή διακοπή ρευστοποιήσεων, τη μείωση της αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (curings), και την περιορισμένη δραστηριότητα αποπληρωμών λόγω του Covid-19.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 2,022.36
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -11.2
EBITDA (εκ. ευρώ) 289.68
EBITDA (%) -254.6
Πάγια (%) 63,457.62

51

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 53
Website https://greece.sarantis.gr/en/

ABOUT ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 370,07
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 7,6
EBITDA (εκ. ευρώ) 54,75
EBITDA (%) 16,5
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 65,81
Συνολικός δανεισμός (%) 43,9
Πάγια (εκ. ευρώ) 421,55

30

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Previews top # Ranking 30
Website https://www.ethniki-asfalistiki.gr/default.aspx?page=home

ABOUT ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 678,99
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 18,3
EBITDA (εκ. ευρώ) 85,52
EBITDA (%) 10,9
Πάγια (εκ. ευρώ) 4.022,97

9

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 10
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://www.elvalhalcor.com/el/

ABOUT ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Σε επίπεδο εννεαμήνου, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατέγραψε κάμψη 6,2% και διαμορφώθηκε σε 1,5 δισ. ευρώ έναντι 1,6 δισ. ευρώ το 2019. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην πτώση των όγκων πωλήσεων και των μέσων τιμών μετάλλου της περιόδου.

Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 99,8 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2020 έναντι 122,1 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που διαμορφώθηκαν σε 90,9 εκατ. ευρώ έναντι 118,9 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Μέσα στο 2020, ολοκληρώθηκε και η εγκατάσταση του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου που θα είναι πλήρως παραγωγικό μέχρι το τέλος της χρονιάς. Η εν λόγω επένδυση δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να υπερδιπλασιάσει την παραγωγή των τελικών προϊόντων, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον τομέα έλασης αλουμινίου. Το ποσό που δαπανήθηκε για νέες επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό το εννεάμηνο του 2020 ανέρχεται στα 65,7 εκατ. ευρώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 2,044.61
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -3.5
EBITDA (εκ. ευρώ) 137.40
EBITDA (%) -16.8
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 598.97
Συνολικός δανεισμός (%) 6.2
Πάγια (εκ. ευρώ) 1,753.68

29

REVOIL Α.Ε.Ε.Π.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας COMMERCE
Previews top # Ranking 29
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://www.revoil.gr/

ABOUT REVOIL Α.Ε.Ε.Π.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 700,29
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -2,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 10,49
EBITDA (%) 37,9
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 36,09
Συνολικός δανεισμός (%) -10,3
Πάγια (εκ. ευρώ) 109,07

8

EUROBANK

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας BANKING
Previews top # Ranking 9
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://www.eurobank.gr/el/retail

ABOUT EUROBANK

Η Eurobank κατέγραψε κύκλο εργασιών 2,105 δισ. ευρώ το 2019. Φέτος η τράπεζα μπήκε στο πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων με μια σειρά από επιδοτούμενα δάνεια, προχωρώντας στην παροχή ρευστότητας προκειμένου να συμβάλει στην επιτυχή αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η πανδημία. Η Eurobank και η Eurobank Κύπρου διακρίθηκαν για μια ακόμη χρονιά ως οι καλύτερες τράπεζες Private Banking για το 2019 στην Ελλάδα και την Κύπρο. Συγκεκριμένα, το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance απένειμε το βραβείο «Καλύτερης Τράπεζας Private Banking» για το 2019, στη Eurobank για 15η χρονιά και στη Eurobank Κύπρου για 7η χρονιά, αναγνωρίζοντας τις επιδόσεις τους στην ελληνική και κυπριακή αγορά αντίστοιχα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 2,105.00
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -3.7
EBITDA (εκ. ευρώ) 267.00
EBITDA (%) 14.1
Πάγια (εκ. ευρώ) 64,761.00

28

INTRALOT Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας TECHNOLOGY
Previews top # Ranking 26
Website https://www.intralot.com/

ABOUT INTRALOT Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 720,58
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -8,1
EBITDA (εκ. ευρώ) 87,78
EBITDA (%) -25,4
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 748,53
Συνολικός δανεισμός (%) -3,3
Πάγια (εκ. ευρώ) 797,47

7

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 14
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://www.mytilineos.gr/

ABOUT ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εκτόξευσε κατά 47,8% τον κύκλο εργασιών του το 2019 σε σύγκριση με το 2018, από τα 1,526 δισ. ευρώ στα 2,256 δισ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 144,9 εκατ. ευρώ έναντι 141,2 εκατ. ευρώ το 2018. Πιο συγκεκριμένα, το 2019 ήταν μια μεταβατική χρονιά για τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου λόγω της διαδικασίας απολιγνιτοποίησης της Ελλάδας, με το Φυσικό Αέριο να προσπερνά για πρώτη φορά το λιγνίτη στο μείγμα καυσίμου, γεγονός που ευνόησε τον Όμιλο λόγω της κυρίαρχης θέσης του στην αγορά Φυσικού Αερίου. Επιπλέον, ο Όμιλος ήρθε σε συμφωνία με την Motor Oil για την πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 47MW. Το συνολικό τίμημα για το εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο ανήλθε σε 45,8 εκατ. ευρώ. Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατέγραψε κύκλο εργασιών και EBITDA 1.341 εκατ. ευρώ και 235 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το 9μηνο του 2020.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 2,256.09
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 47.8
EBITDA (εκ. ευρώ) 313.16
EBITDA (%) 10.7
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 1,084.08
Συνολικός δανεισμός (%) 81.1
Πάγια (%) 4,157.92

27

JUMBO Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας RETAIL
Previews top # Ranking 28
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://www.e-jumbo.gr/

ABOUT JUMBO Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 812,18
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 7,8
EBITDA (εκ. ευρώ) 238,19
EBITDA (%) 6,5
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 198,76
Συνολικός δανεισμός (%) 32,8
Πάγια (εκ. ευρώ) 1.509,48

26

ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας COMMERCE
Previews top # Ranking 27
Website https://www.masoutis.gr/

ABOUT ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 829,82
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 7,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 57,45
EBITDA (%) 44,4
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 135,34
Συνολικός δανεισμός (%) 24,6
Πάγια (εκ. ευρώ) 638,84

50

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Previews top # Ranking 55
Website https://www.hellenicdairies.com/

ABOUT ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 372.63
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 9,8
EBITDA (εκ. ευρώ) 49,05
EBITDA (%) -9,5
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 168,32
Συνολικός δανεισμός (%) -7,2
Πάγια (εκ. ευρώ) 460,49

6

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας RETAIL
Previews top # Ranking 6
Website https://www.sklavenitis.gr/

ABOUT ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Ακόμη πιο βαθιά στο ηλεκτρονικό εμπόριο μπήκε λίγο πριν το τέλος του 2020 η Σκλαβενίτης. Η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της χώρας έκανε πρεμιέρα το δικό της e-shop στην ιστοσελίδα της, παύοντας να είναι μετά από 20 χρόνια «υπό κατασκευή». Ήδη η εταιρεία είχε συνεργασία με το e-food για το delivery προϊόντων, και πλέον μπαίνει και στη διαδικασία διαχείρισης της ηλεκτρονικής αλυσίδας πωλήσεων εκ των έσω. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εννεαμήνου του 2020 η Σκλαβενίτης σημείωσε σταθερά διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, προχωρώντας συνολικά σε 1.500 νέες προσλήψεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ως επιβράβευση της μεγάλης προσπάθειας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η εταιρεία προσέφερε έκτακτο μπόνους στους εργαζόμενούς της ύψους 5 εκατ. ευρώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 3,279.97
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 8.9
EBITDA (εκ. ευρώ) 174.42
EBITDA (%) 882.7
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 887.15
Συνολικός δανεισμός (%) 15.2
Πάγια (εκ. ευρώ) 3,132.16

5

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας TECHNOLOGY
Previews top # Ranking 5
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/corp_homepage.html

ABOUT ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Χρονιά 5G είναι το 2020 για τον Όμιλο ΟΤΕ, καθώς αποτέλεσε την πρώτη ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών η οποία έφερε στη χώρα μας την πέμπτη γενιά ασύρματων δικτύων. Ο Όμιλος ΟΤΕ θα στηρίξει τη δυναμική πορεία της χώρας στη νέα ψηφιακή εποχή, με τις τεχνολογικές υποδομές που δημιουργεί και τα έργα ICT που υλοποιεί, ενώ επιβεβαιώθηκε η δέσμευση για επενδυτικό του πλάνο ύψους 2 δισ. ευρώ στην τετραετία, κυρίως για δίκτυα 5G και FTTH. Η πληθυσμιακή κάλυψη αναμένεται να ξεπεράσει το 50% έως το τέλος του 2021. Παράλληλα η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει την κερδοφορία της και φέτος, ανακοινώνοντας για το γ΄ τρίμηνο του 2020 προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα πλειοψηφίας ύψους 148,8 εκατ. ευρώ, έναντι 125,1 εκατ. ευρώ το 2019. Στο εννεάμηνο, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Οργανισμού ανέρχονται στα 379,7 εκατ. ευρώ, με άνοδο 32,5% στο έτος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 3,907.60
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 2.9
EBITDA (εκ. ευρώ) 1,387.70
EBITDA (%) 10.9
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 1,712.80
Συνολικός δανεισμός (%) -6.3
Πάγια (εκ. ευρώ) 6,356.00

25

ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας COMMERCE
Previews top # Ranking 25
Website http://www.aegeanoil.com/

ABOUT ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 848,402
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -0,9
EBITDA (εκ. ευρώ) 15,496
EBITDA (%) 26
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 82,34
Συνολικός δανεισμός (%) -3,2
Πάγια (εκ. ευρώ) 191,087

4

ΟΠΑΠ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Previews top # Ranking 4
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://www.opap.gr/

ABOUT ΟΠΑΠ

Ο ΟΠΑΠ έδειξε και το 2020 ότι αποτελεί έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, ολοκληρώνοντας την δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο ύψους 200 εκατ. ευρώ με την τελική απόδοση να διαμορφώνεται στο 2,10%. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά, ανήλθε σε 611,9 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να σημειωθεί υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 3,06 φορές. Παράλληλα, η εταιρεία συνέχισε αδιάκοπα να στηρίζει την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα εντάσσοντας διαρκώς νέες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward. Δέκα νέες εταιρείες μπήκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τον Νοέμβριο, ενώ κατά τη διάρκεια των τεσσάρων κύκλων του έχει ήδη ενισχύσει 49 εταιρείες να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους κατά 112 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, έχουν δημιουργήσει 1.590 νέες θέσεις εργασίας και υποστηρίζουν 10.700 νέες έμμεσες θέσεις εργασίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 4,468.28
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 1.8
EBITDA (εκ. ευρώ) 412.58
EBITDA (%) 16.7
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 1,052.36
Συνολικός δανεισμός (%) 61.8
Πάγια (εκ. ευρώ) 2,239.92

3

ΔΕΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας OIL & ENERGY
Previews top # Ranking 3
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://www.dei.gr/el

ABOUT ΔΕΗ

Η ΔΕΗ σημείωσε για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο αυξημένη λειτουργική κερδοφορία, ανακοινώνοντας για το τρίτο τρίμηνο του 2020 κέρδη προ φόρων ύψους 46,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 416,8 εκατ. ευρώ το 2019.  Τα EBITDA του γ’ τριμήνου του 2020 ανήλθαν στα 239 εκατ. ευρώ σε επαναλαμβανόμενη δράση, φτάνοντας σε επίπεδο εννεαμήνου τα 696 εκατ. ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, τα θετικά αυτά αποτελέσματα προήλθαν από τα μέτρα που ελήφθησαν τον Σεπτέμβριο του 2019, τις χαμηλότερες τιμές ενέργειας, των μειωμένων εκπομπών CO2 ακολουθώντας πιστά το πρόγραμμα λειτουργίας και της απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων, της σταδιακής απομείωσης των ΝΟΜΕ και της μείωσης λειτουργικών δαπανών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 4,931.61
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 4.0
EBITDA (εκ. ευρώ) 798.85
EBITDA (%) 438.0
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 3,946.94
Συνολικός δανεισμός (%) -0.1
Πάγια (εκ. ευρώ) 13,572.51

2

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας OIL & ENERGY
Previews top # Ranking 1
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://www.helpe.gr/

ABOUT ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια κατάφερε μέσα και στο δύσκολο 2020 να διατηρήσει την κερδοφορία της παρουσιάζοντας στο εννεάμηνο συγκρίσιμα κέρδη EBITDA ύψους 256 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία ανακοίνωσε για το ίδιο διάστημα πωλήσεις 3,7 εκατ. τόνων ενώ άντλησε επιπλέον ρευστότητα αναχρηματοδοτώντας πιστωτικές γραμμές ύψους 900 εκατ. ευρώ που λήγουν τους επόμενους έξι μήνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το χρηματοοικονομικό κόστος είναι μειωμένο κατά 14% στο εννεάμηνο, στα €78 εκατ., τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών. Τέλος, στην ίδια χρονική περίοδο ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ασφάλεια το έργο συντήρησης και αναβάθμισης στον Ασπρόπυργο. Μια επένδυση άνω των €130 εκατ. με έμφαση στη βελτίωση των επιδόσεων και δεικτών ασφάλειας και περιβάλλοντος του διυλιστηρίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 8,856.97
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -9.3
EBITDA (εκ. ευρώ) 573.77
EBITDA (%) -19.3
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 2,632.36
Συνολικός δανεισμός (%) -3.7
Πάγια (εκ. ευρώ) 7,092.47

1

ΜOTOR OIL HELLAS

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας OIL & ENERGY
Previews top # Ranking 2
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://www.moh.gr/

ABOUT ΜOTOR OIL HELLAS

Κείμενο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 9.372,54
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -1,5
EBITDA (εκ. ευρώ) 473,95
EBITDA (%) -4,3
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 897,88
Συνολικός δανεισμός (%) -3,4
Πάγια (εκ. ευρώ) 3.467,93

30

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 16
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA 51

ABOUT ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε.

Αποτελεί για ένα πλήρες και σύγχρονο βιοµηχανικό συγκρότηµα παραγωγής προφίλ αλουµινίου κάλυψης όλων των σύγχρονων κατασκευαστικών και αρχιτεκτονικών αναγκών (Exalco, Albio).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 117,34
EBITDA (εκ. ευρώ) 7,49
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 59,10
Συνολικός δανεισμός (%) -4,7%
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) 15,81%
ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) 9,57%

29

ΣΕΠ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 20
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA 43

ABOUT ΣΕΠ Α.Ε.

Έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διοίκηση και την εκμετάλλευση του Νέου Σταθμού Εµπορευµατοκιβωτίων (Ν.ΣΕΜΠΟ) στον Πειραιά. Πρόκειται για εταιρεία θυγατρική της της Cosco Shipping Ports Ltd.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 228,74
EBITDA (εκ. ευρώ) 78,58
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 296,20
Συνολικός δανεισμός (%) -3,4
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) 12,65%
ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) 10,55%

28

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας OIL & ENERGY
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 13
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA 48

ABOUT ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.

Ιδρύθηκε το 2005 και ασχολείται µε την κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (φυσικό αέριο).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 164,69
EBITDA (εκ. ευρώ) 31,29
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 104,08
Συνολικός δανεισμός (%) -9,5%
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) 19,70%
ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) 10,04%

27

GREEN Α.Ε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας OIL & ENERGY
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 11
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA 47

ABOUT GREEN Α.Ε

Είναι µέλος του Οµίλου Βασιλειάδη, ο οποίος δραστηριοποιείται στους τοµείς της διαχείρισης αποβλήτων, της ανακύκλωσης, καθώς και της ενέργειας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 97,37
EBITDA (εκ. ευρώ) 1,88
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) 21,37%
ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) 10,06%

26

LEASEPLAN HELLAS A.E.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 21
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA 34

ABOUT LEASEPLAN HELLAS A.E.

Ιδρύθηκε το 2003 και δραστηριοποιείται στις µισθώσεις αυτοκινήτων, τις υπηρεσίες διαχείρισης στόλου, καθώς και το εµπόριο µεταχειρισµένων αυτοκινήτων. Πρόκειται για θυγατρική της Leaseplan Corporation.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 134,58
EBITDA (εκ. ευρώ) 26,99
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) 12,13%
ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) 18,13%

25

ΕΣΤΕ ΛΩΝΤΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας COMMERCE
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 22
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA 30

ABOUT ΕΣΤΕ ΛΩΝΤΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Έχει συνάψει κοινοπραξία µε τον όμιλο εταιρειών Σαράντης, αναλαμβάνοντας την εισαγωγή και τη διάθεση των επώνυμων καταναλωτικών προϊόντων της Estée Lauder σε Ελλάδα, Ρουµανία και Βουλγαρία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 83,99
EBITDA (εκ. ευρώ) 7,13
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) 11,82%
ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) 20,14%

24

F.G. EUROPE Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας COMMERCE
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 26
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA 25

ABOUT F.G. EUROPE Α.Ε.

∆ραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εµπορία διαρκών καταναλωτικών αγαθών και ειδικότερα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, όπως κλιµατιστικών, λευκών συσκευών και µικροσυσκευών (Fujitsu, Midea, Eskimo).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 94,10
EBITDA (εκ. ευρώ) 6,66
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 32,06
Συνολικός δανεισμός (%) -51,3

23

ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 25
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA 26

ABOUT ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Πρωτοπόρα, ελληνική βιοµηχανία, µε ηγετική παρουσία στον κλάδο των εµφιαλωµένων νερών, ξεκίνησε µε την εµφιάλωση του φυσικού µεταλλικού νερού «Ζαγόρι», εξελισσόµενη σε µια δυναµικά αναπτυσσόµενη εταιρεία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 55,14
EBITDA (εκ. ευρώ) 7,90
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) 8,21%
ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) 21,60%

22

ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 19
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA 27

ABOUT ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Η εταιρεία είναι ιδιοκτήτης του ΔΕΣΦΑ και παράλληλα κατέχει το αποκλειστικό δικαίωµα στη λειτουργία, διαχείριση, εκµετάλλευση και ανάπτυξή του.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 243,35
EBITDA (εκ. ευρώ) 185,55
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 174,58
Συνολικός δανεισμός (%) -11,4
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) 12,78%
ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) 21,19%

21

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 30
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA 12
Website https://www.pmi.com/

ABOUT ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ

Κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή προϊόντων καπνού στην Ελλάδα. Μετά από επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ το 2017, το εργοστάσιο της παράγει ράβδους καπνού για το καινοτόµο IQOS.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1.363,12
EBITDA (εκ. ευρώ) 130,46
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) 2,15%
ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) 47,85%

20

TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 29
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA 13
Website https://www.omd.com

ABOUT TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS Α.Ε.

Mέλος του παγκόσµιου δικτύου της OMD  (Omnicom Group), ασχολείται κατά κύριο λόγο µε την αγορά χώρου και χρόνου από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας κυρίως για λογαριασµό άλλων διαφημιστικών εταιρειών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 59,11
EBITDA (εκ. ευρώ) 1,00
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) 3,77%
ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) 45,81%

19

ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 27
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA 14

ABOUT ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.

Είναι µια από τις µεγαλύτερες ιδιωτικές µαιευτικές-γυναικολογικές και παιδιατρικές κλινικές της χώρας. Ανήκει στον όµιλο εταιρειών του «Υγεία», ο οποίος εξαγοράστηκε το 2018 από τη CVC Capital Partners.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 76,48
EBITDA (εκ. ευρώ) 12,52
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 39,20
Συνολικός δανεισμός (%) -0,7
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) 6,99%
ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) 44,70%

18

ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας RETAIL
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 24
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA 17

ABOUT ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Tα καταστήµατα ZARA είναι ευρέως γνωστά στο καταναλωτικό κοινό και επιτυχηµένα στον κλάδο της εµπορίας ενδυµάτων, υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών. Η εταιρεία ανήκει στον Όµιλο εταιρειών της Inditex.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 296,24
EBITDA (εκ. ευρώ) 42,55
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) 9,75%
ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) 42,78%

17

GOLDAIR HANDLING Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 15
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA 24
Website http://www.goldair.gr/en/

ABOUT GOLDAIR HANDLING Α.Ε.

Παρέχει υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, διατηρώντας σταθµούς σε 31 αεροδρόµια της χώρας. Το 2018 εξυπηρέτησε πάνω από 160.000 πτήσεις. Ανήκει στον όµιλο εταιρειών της Goldair.