Μυτιληναίος ΑΕ: Συγχώνευση με απορρόφηση θυγατρικής εταιρείας

Η απόφαση αφορά την «ΘΟΡΙΚΗ – Παραγωγή και Εμπορία Μετάλλων Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία».

Την έναρξη της διαδικασίας της συγχώνευσης δια απορρόφησης της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της εταιρείας «ΘΟΡΙΚΗ – Παραγωγή και Εμπορία Μετάλλων Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία» αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της «Μυτιληναίος ΑΕ – όμιλος επιχειρήσεων».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού ορίστηκε η 31.05.2014.

«Η δραστηριότητα της «ΘΟΡΙΚΗ – Παραγωγή και Εμπορία Μετάλλων Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία», η οποία αφορούσε στην εμπορία και διανομή κάθε τύπου, μετάλλων μεταλλευμάτων και σιδήρων, ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2012, είχε δραστικά μειωθεί, λόγω των δυσμενών οικονομικών συγκυριών της εν λόγω αγοράς. Με δεδομένο ότι η διοίκηση του ομίλου έχει υιοθετήσει πλέον ως πολιτική της τη λύση των εταιρειών, των οποίων το κύριο ή/και μοναδικό αντικείμενο δραστηριότητας τους έχει παύσει ή μειωθεί σημαντικά και σε τέτοια επίπεδα, ώστε να καθιστούν πλέον μη αποδοτική και μη συμφέρουσα για τον όμιλο τη διατήρηση λειτουργίας τους ως αυτοτελή νομική οντότητα, ο εν λόγω μετασχηματισμός συνιστά εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής με τον πιο επωφελή τρόπο και οικονομία κλίμακος για τον όμιλο και τους μετόχους του», διευκρινίζει ο όμιλος στην ανακοίνωσή του.

Ο εν λόγω μετασχηματισμός αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί, μέχρι το τέλος της τρέχουσας οικονομικής χρήσης.

Διαβάστε ακόμη:

Μυτιληναίος: «Δύσκολο αλλά καλύτερο το 2014»

Μυτιληναίος: Ολοκλήρωσε την πώληση 3,2 εκατ. μετοχών της ΜΕΤΚΑ

Σχετικά άρθρα