ΣΕΒ: Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχασαν 85 δισ. ευρώ μέσα σε οκτώ μόλις χρόνια

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την τραγική κατάσταση στην οποία βρέθηκαν οι περισσότερες εταιρείες στη χώρα μας καταγράφει ο Σύνδεσμος στο εβδομαδιαίο οικονομικό του δελτίο.

Τα 85 δισ. ευρώ προσεγγίζουν οι συσσωρευμένες ζημιές των επιχειρήσεων για την περίοδο 2008-2015, σύμφωνα με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς – πλην χρηματοπιστωτικών εταιρειών, όπως επισημαίνει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του 2015 και τις πρώτες ενδείξεις για το 2016, οι κερδοφόρες επιχειρήσεις έχουν ανακάμψει από τα χαμηλά του 2012, ενώ παρουσιάζεται και συνέχιση αυτής της τάσης. Παραμένουν, όμως, σχεδόν στο ήμισυ της προ κρίσης περιόδου, ενώ οι ζημιές έχουν περιοριστεί αισθητά.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, σε περιβάλλον αργής ανάκαμψης της κερδοφορίας και αυξανόμενης πίεσης για τη διαχείριση των συσσωρευμένων ζημιών απαιτείται, όχι μόνο να αντιμετωπιστούν τα φορολογικά εμπόδια στην ανάκαμψη, αλλά επιπλέον να διευκολυνθούν διαδικαστικά οι μετασχηματισμοί και οι συγχωνεύσεις.

Ένα από τα βασικά αιτήματα του ΣΕΒ είναι να επιτραπεί ο συμψηφισμός ζημιών με τα κέρδη πέραν της 5ετίας, όπως και η ενοποίηση φορολογικών αποτελεσμάτων και χρήσης των φορολογικών ζημιών στο πλαίσιο εξαγοράς μιας ζημιογόνας από μια κερδοφόρα επιχείρηση.

Ο Σύνδεσμος τονίζει χαρακτηριστικά ότι ενώ έχει ξεσπάσει «παγκόσμιος πόλεμος» μεταξύ των Κυβερνήσεων όλων των κρατών για παροχή φορολογικών κινήτρων στις επιχειρήσεις, υπό την πίεση της «φορολογικής μεταρρύθμισης Τραμπ», στην Ελλάδα ακολουθείται η ακριβώς αντίθετη πολιτική, με τη διατήρηση – αλλά και τη δημιουργία – αντικινήτρων στον παραγωγικό μετασχηματισμό της Ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ η Ελλάδα φορολογεί σωρευτικά τα διανεμόμενα κέρδη για απλούς μετόχους σε επίπεδα που κινούνται λίγο άνω του μέσου όρου των χωρών της ΕΕ και σαφώς υψηλότερα των γεωγραφικά εγγυτέρων ανταγωνιστών της χώρας εντός της Ένωσης. Αν προστεθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές, η Ελλάδα καθίσταται φόρο-πρωταθλητής, ενώ είναι η μόνη χώρα στο δείγμα που έχει αυξήσει σημαντικά το άθροισμα αυτών των φόρων από το 2000 έως το 2017.

Όπως είναι γνωστό ο συντελεστής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων έχει επανέλθει στα επίπεδα του 2006 (29%), αλλά επιπλέον υπάρχει ο φόρος στα εισοδήματα από διανεμόμενα μερίσματα που δεν υπήρχε το 2006 (15%). Κατά περίπτωση σε αυτά προστίθεται και ειδική εισφορά (ανώτατος συντελεστής 10%) και εφόσον ο μέτοχος είναι και μέλος του διοικητικού συμβουλίου προστίθεται δυνητικά και ασφαλιστική εισφορά 26,7%, με το άθροισμα των παραπάνω να ανέρχεται έως και 81% επί των προς διανομή κερδών.

 

Σχετικά άρθρα