Πως το 5G ανοίγει το δρόμο για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Τα δίκτυα πέμπτης γενιάς αποτελούν τις ψηφιακές λεωφόρους του μέλλοντος.