ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

QR-Patrol PRO : Ένα πρωτοποριακό σύστημα ασφαλείας για εταιρείες security

security systems

H Terracom Πληροφορική ανάμεσα στις 4 εταιρείες που εξασφάλισαν χρηματοδότηση από το Horizon 2020 στον τομέα του ICT.