ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ξεκίνησε η ανάρτηση του ΕΝΦΙΑ στο TAXISnet

taxisnet

Η πρώτη από τις πέντε μηνιαίες δόσεις για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων λήγει στο τέλος Αυγούστου.