Fastest Growing Companies 2021

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  • Επιμέλεια: Τάσος Ζάχος, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
  • Επεξεργασία & Στατιστική Ανάλυση: ICAP Group of Companies
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η λίστα με τις 30 ταχύτατα αναπτυσσόμενες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (εξαιρουμένων των τραπεζών – ασφαλιστικών και του κλάδου εμπορίας καυσίμων), οι οποίες το 2020 εμφάνισαν Κύκλο Εργασιών τουλάχιστον €50 εκ. Από αυτές, επιλέχτηκαν εταιρείες που την τετραετία 2017-2020 εμφάνισαν θετικά ΚΠΤΦΑ (EBITDA), ενώ εξαιρέθηκαν οι ζημιογόνες σε μια ή περισσότερες χρήσεις.

Επίσης, αποκλείστηκαν εταιρείες με αρνητικούς ΜΕΡΜ Πωλήσεων και ΚΠΤΦΑ (EBITDA), καθώς και όσες εμφάνισαν υποχώρηση Πωλήσεων ή/και ΚΠΤΦΑ το 2020/19.​

Προκειμένου να επιλεγούν και καταταχθούν οι εταιρείες, ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα:

  • Επιλογή όσων εμφάνισαν μείωση του συνολικού δανεισμού (βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος) για την περίοδο.
  • Στη συνέχεια, όσες απέμειναν, κατατάχθηκαν:
  • βάσει του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ) Πωλήσεων το 2017-2020.
  • βάσει του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ) ΚΠΤΦΑ (EBITDA) το 2017-2020.
  • Οι δύο παραπάνω κατατάξεις συνδυάστηκαν ώστε να προκύψουν οι 30 ταχύτατα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Oι εταιρείες που κατάφεραν να ξεχωρίσουν σε ένα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, εν μέσω πανδημίας. Δείτε όλη τη λίστα online.

Η ταυτότητα της λίστας

Παρατηρώντας τη φετινή λίστα, η τεχνική – κατασκευαστική εταιρεία KIEFER TEK ΕΠΕ βρίσκεται στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης καθώς εμφανίζει τον υψηλότερο μέσο ρυθμό μεταβολής των Κερδών προ Φόρων – Tόκων και Αποσβέσεων – EBITDA (217,8%) αλλά και τον δεύτερο μεγαλύτερο ρυθμό μεταβολής στον κύκλο εργασιών της (112,9%) την περίοδο 2017-2020. Η συγκεκριμένη εταιρεία εξειδικεύεται στην κατασκευή ενεργειακών έργων τα οποία έχουν σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης βρίσκεται η εταιρεία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ η οποία κατέλαβε την πρώτη θέση βάσει του μέσου ρυθμού μεταβολής του κύκλου εργασιών της (242,1%) και την δεύτερη θέση βάσει του μέσου ρυθμού μεταβολής στα EBITDA (153,8%). Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται  στην λειτουργία τηλεοπτικού σταθμού πανελλαδικής εμβέλειας και παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.   

Η εταιρεία ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ κατέλαβε την τρίτη θέση της γενικής κατάταξης καθώς αύξησε τις μεν πωλήσεις της κατά 56,7% την δε κερδοφορία της ακόμη περισσότερο (62,4%) την τετραετία, ως αποτέλεσμα της σημαντικής διεύρυνσης των εργασιών της και του πελατολογίου της.

Στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης ανέβηκε η εταιρεία ARIVIA ΑBEE η οποία πέτυχε άνοδο στον μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής των EBITDA 54,7% και του κύκλου εργασιών 32,4%. Ασχολείται με την παραγωγή φυτικών τυροκομικών προϊόντων ενώ πραγματοποιεί και εξαγωγές. 

Η εταιρεία UPJOHN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ συναντάται στην πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης και ειδικότερα στην τέταρτη θέση βάσει μεταβολής του κύκλου εργασιών της (51,7%) και στην 13η θέση (39,1%) βάσει της κερδοφορίας της (EBITDA). Πρόκειται για εμπορική φαρμακευτική εταιρεία, μέλος του ομίλου εταιρειών της Pfizer Inc.

Στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης βρίσκεται μια ακόμη εμπορική φαρμακευτική εταιρεία, η ΒΙΑΝ ΑΕ, καθώς τόσο ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των πωλήσεών της όσο και των κερδών της (EBITDA) την τελευταία τετραετία κατέγραψαν άνοδο 12,9% και 73,6% αντίστοιχα. Η εν λόγω εταιρεία ασχολείται και με την παραγωγή φαρμάκων.

Επίσης, δυναμική είναι η παρουσία του κλάδου «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις» ο οποίος εκπροσωπείται από τέσσερις εταιρείες μεταξύ των οποίων η ΥΠΗΡΕΣΙΑ 800 -ΤΕΛΕΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ ΑΕΠΥ η οποία βρίσκεται στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης, η PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ η οποία βρίσκεται στην 10η θέση, η ACCENTURE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ (βρίσκεται στην 26η θέση) και η ERNST & YOUNG ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που βρίσκεται στην 28η θέση. Οι επιδόσεις των εταιρειών του εν λόγω κλάδου βελτιώθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Τέλος,  ένας εξίσου σημαντικός κλάδος είναι αυτός του «Εμπορίου μέσω Supermarket – Πολυκαταστημάτων»  ο οποίος εκπροσωπείται με τρεις εταιρείες, την OK ANYTIME MARKET ΑΕ  στην 11η θέση, την ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ στην 13η θέση και τέλος την ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ  στην 29η θέση της γενικής κατάταξης. Οι εν λόγω εταιρείες εμφάνισαν ισχυρή ανάπτυξη την τελευταία 4ετία και ακόμη περισσότερο εν μέσω πανδημίας. 

*ΜΕΡΜ: Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής

** Τα ποσά είναι σε εκατ. ευρώ 

F30

[#] COMPANY SECTOR
1 KIEFER TEK Ε.Π.Ε. OIL & ENERGY
2 ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. SERVICES
3 ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. SERVICES
4 ARIVIA Α.B.E.E. FOOD & DRINK
5 UPJOHN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ PHARMACEUTICALS
6 ΒΙΑΝ Α.Ε. PHARMACEUTICALS
7 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 800-ΤΕΛΕΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ Α.Ε.Π.Υ SERVICES
8 ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. FOOD & DRINK
9 ΜΠΑΛΛΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. SERVICES
10 PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS A.E SERVICES
11 OK ANYTIME MARKET Α.Ε. COMMERCE
12 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. INDUSTRY
13 ΜΕΤΡΟ Α.Ε.&Β.Ε. COMMERCE
14 DELL ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. TECHNOLOGY
15 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. PHARMACEUTICALS
16 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. INDUSTRY
17 ΚΑΠΑΧΗΜ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. INDUSTRY
18 COLGATE – PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (HELLAS) Ε.Π.Ε. COMMERCE
19 ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε. INDUSTRY
20 ΕΣΤΕ ΛΩΝΤΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. COMMERCE
21 ΓΚΑΤΕΝΙΟ, ΔΑΝΙΗΛ Σ., & ΥΙΟΣ Α.Ε. COMMERCE
22 RAFARM Α.Ε.&Β.Ε. PHARMACEUTICALS
23 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK A.B.E.E. INDUSTRY
24 DSV ΕΛΛΑΣ A.E. SERVICES
25 IBM ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε. TECHNOLOGY
26 ACCENTURE Α.Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ SERVICES
27 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. SERVICES
28 ERNST & YOUNG Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SERVICES
29 ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ Α.Ε.Β.Ε. RETAIL
30 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.