Fastest Growing Companies in Greece: Όλη η λίστα για το 2023

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  • Επιμέλεια: Τάσος Ζάχος, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
  • Επεξεργασία & Στατιστική Ανάλυση: ICAP CRIF
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Μεθοδολογία της λίστας

Η λίστα με τις 30 ταχύτατα αναπτυσσόμενες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (εξαιρουμένων του χρηματοπιστωτικού τομέα και του κλάδου εμπορίας καυσίμων), οι οποίες το 2022 εμφάνισαν Κύκλο Εργασιών τουλάχιστον €50 εκ.

Από αυτές επιλέχτηκαν εταιρείες που την τετραετία 2019-2022 εμφάνισαν θετικά ΚΠΤΦΑ (EBITDA), ενώ εξαιρέθηκαν οι ζημιογόνες σε μια ή περισσότερες χρήσεις. Επίσης, αποκλείστηκαν εταιρείες με αρνητικούς ΜΕΡΜ Πωλήσεων και ΚΠΤΦΑ (EBITDA), καθώς και όσες εμφάνισαν υποχώρηση Πωλήσεων ή/και ΚΠΤΦΑ το 2022/21.

Προκειμένου να επιλεγούν και καταταχθούν οι εταιρείες, ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα:

  • Επιλογή όσων εμφάνισαν μείωση του συνολικού δανεισμού (βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος) για την
    περίοδο.
  • Στη συνέχεια, όσες απέμειναν, κατατάχθηκαν: βάσει του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ) Πωλήσεων το 2019-2022.
  • βάσει του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ) ΚΠΤΦΑ (EBITDA) το 2019-2022.
  • Οι δύο παραπάνω κατατάξεις συνδυάστηκαν ώστε να προκύψουν οι 30 ταχύτατα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

* Σημειώνεται ότι στη λίστα περιλαμβάνονται επιχειρήσεις τόσο ελληνικών συμεφρόντων όσο και θυγατρικές ή μέλη ξένων ομίλων

Αυτές είναι οι 30 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα για το 2023.

Παρατηρώντας τη φετινή λίστα η εταιρεία SPECIAL SUPPORT SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ βρίσκεται στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης, καθώς εμφανίζει τον πρώτο υψηλότερο μέσο ρυθμό μεταβολής των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων- EBITDA (151%) αλλά και τον τέταρτο μεγαλύτερο ρυθμό μεταβολής στον κύκλο εργασιών της (90%) την περίοδο 2019-2022. Η συγκεκριμένη εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες facility management και ειδικεύεται σε θέματα πυρασφάλειας.

Στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης βρίσκεται η εταιρεία GO SHIPPING ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ – ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ, η οποία κατέλαβε την πρώτη θέση βάσει του μέσου ρυθμού μεταβολής του κύκλου εργασιών της (281,7%) και την τέταρτη θέση βάσει του μέσου ρυθμού μεταβολής στα EBITDA (139,5%). Πρόκειται για μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των διαμεταφορών και των logistics, με σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Η εταιρεία INACCESS NETWORKS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ συναντάται στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης και ασχολείται με την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Η εταιρεία ΙNFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ ΑΕ) κατέλαβε την τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης καθώς εμφάνισε την έβδομη μεγαλύτερη συγκριτικά αύξηση στις πωλήσεις της κατά 63%, αλλά και την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στην κερδοφορία της (κατά 140,2%) την τετραετία, ως αποτέλεσμα της σημαντικής διεύρυνσης των εργασιών της δραστηριοποιούμενη στον χώρο των εκτυπώσεων και γραφικών τεχνών.

Στην πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης θα δει κανείς την εταιρεία ΜΠΛΟΥ ΟΣΕΑΝ ΝΑΒΙΓΚΕΙΣΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ, η οποία πέτυχε την έκτη μεγαλύτερη άνοδο στον μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής του κύκλου εργασιών της (67,3%), ενώ η κερδοφορία της αυξήθηκε 99,3%. Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους διαμεταφορείς στην Ελλάδα.

Η εταιρεία ΒΙ.ΕΝΕΡ ΑΕ συναντάται στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης και ειδικότερα στην πέμπτη θέση βάσει μεταβολής του κύκλου εργασιών της (78,3%) και στην 11η θέση (91,3%) βάσει της κερδοφορίας της (EBITDA). Πρόκειται για μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου η οποία ανήκει στον όμιλο ΕΛΒΑΧΑΛΚΟΡ.

Δυναμική είναι η παρουσία του κλάδου των μεταφορών ο οποίος εκπροσωπείται στη λίστα από έξι (6) εταιρείες. Οι επιδόσεις των εταιρειών του εν λόγω κλάδου βελτιώθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά την πανδημία με την ανάκαμψη του διεθνούς εμπορίου. Επίσης, δέκα (10) εταιρείες της λίστας κατατάσσονται στον ευρύτερο κλάδο της βιομηχανίας, εκ των οποίων δύο (2) στον κλάδο του «ελαστικού – πλαστικού» (ΜΩΝΟΤΕΖ ΑΒΕΕ, 12η στη γενική κατάταξη & ΑΤΛΑΣ ΤΕΙ-ΠΣ ΑΒΕΕ, 24η στη γενική κατάταξη), ενώ εννέα (9) εταιρείες ανήκουν στον κλάδο του εμπορίου εκ των οποίων δύο στον κλάδο του «ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού υλικού» (SPECIAL SUPPORT SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, 1η στη γενική κατάταξη & ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ, 29η στην γενική κατάταξη).

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, από τις 30 εταιρείες της λίστας, 12 εταιρείες δεν είχαν καθόλου δανεισμό τη διετία 2021-2022.

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Manager, Economic Research & Sectorial Studies ICAP CRIF

Η λίστα με τις 30 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα για το 2022 δημοσιεύεται στο νέο τεύχος του Fortune Greece, που κυκλοφορεί 21/12 στα περίπτερα. 

F30

[#] COMPANY SECTOR
1 SPECIAL SUPPORT SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. SERVICES
2 GO SHIPPING ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ – ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. SERVICES
3 INACCESS NETWORKS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. OIL & ENERGY
4 INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. SERVICES
5 ΜΠΛΟΥ ΟΣΕΑΝ ΝΑΒΙΓΚΕΙΣΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. SERVICES
6 ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. OIL & ENERGY
7 WEBHELP HELLAS ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. SERVICES
8 ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ FOOD & DRINK
9 ΚΑΡΓΚΟ ΜΠΟΥΚ Α.Ε. SERVICES
10 MEDCARGO Δ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. SERVICES
11 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ A.E. FOOD & DRINK
12 ΜΟΝΩΤΕΖ Α.Β.Ε.Ε. INDUSTRY
13 RAVAGO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.& Ε.Ε. INDUSTRY
14 SARKK A.B.E.E. RETAIL
15 ΒΙΑΝ Α.Ε. PHARMACEUTICALS
16 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. INDUSTRY
17 ΛΙΑΝΟΣ, Α., Α.Ε. INDUSTRY
18 DHL ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & LOGISTICS SERVICES
19 ΜΑΡΚΟΥ, Κ. Β., Α.Β.Ε.Ε. FOOD & DRINK
20 ΣΕΛΙΔΗ, Α., ΑΦΟΙ, Α.Ε. SERVICES
21 ΠΟΛΙΣ INCHCAPE ATHENS Α.Ε. RETAIL
22 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. OIL & ENERGY
23 ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. INDUSTRY
24 ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ Α.Β.Ε.Ε INDUSTRY
25 DAIKIN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. RETAIL
26 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. OIL & ENERGY
27 Μ.Ε.Λ. – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Μ.Α.Ε. COMMERCE
28 DSV AIR & SEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. SERVICES
29 ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. INDUSTRY
30 ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. INDUSTRY