Οι 20 ταχύτερα ανερχόμενες ελληνικές εταιρείες 2014

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  • Επιμέλεια: Τάσος Ζάχος, Πέννυ Κούτρα
  • Επεξεργασία & Στατιστική Ανάλυση: Infobank – Hellastat
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η λίστα με τις 20 ταχύτατα αναπτυσσόμενες παραγωγικές εταιρείες προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη επιχειρήσεις που το 2013 εμφάνισαν Κύκλο Εργασιών τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ. Από αυτές, επιλέχτηκαν εταιρείες που την τετραετία 2010-2013 εμφάνισαν θετικά Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ), ενώ εξαιρέθηκαν οι ζημιογόνες σε μια ή περισσότερες χρήσεις.

Προκειμένου να επιλεχθούν και καταταχθούν οι εταιρείες, ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα:

Επιλογή όσων εμφάνισαν μείωση του συνολικού δανεισμού (βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος) για την περίοδο 2010 – 2013. Στη συνέχεια όσες απέμειναν, κατατάχθηκαν:

1) Bάσει του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ) Πωλήσεων 2010-2013.

2) Βάσει του ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Οι δύο παραπάνω κατατάξεις συνδιάστηκαν ώστε να προκύψουν οι 20 ταχύτατα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Επίσης αποκλείστηκαν εταιρείες με αρνητικούς ΜΕΡΜ Πωλήσεων και ΚΠΤΦΑ, καθώς και όσες εμφάνισαν υποχώρηση Πωλήσεων ή/και ΚΠΤΦΑ το 2013. Επίσης, δεν λήφθηκαν υπόψη θυγατρικές επιχειρήσεις πολυεθνικών ομίλων.

Το Fortune σας παρουσιάζει τη νέα λίστα με τις ελληνικές εταιρείες που επένδυσαν, καινοτόμησαν, στράφηκαν στις διεθνείς αγορές και πέτυχαν. 

Δεν είναι μόνο τα νούμερα, τα ποσοστά και οι επιδόσεις που αναδεικνύουν τη φετινή λίστα των 20 ταχύτερα αναπτυσσόµενων εταιρειών, αλλά και το παραγωγικό πρότυπο που αυτές εκπροσωπούν. Όλες τους αµιγώς ελληνικές, στην πλειονότητά τους µε έδρα στην περιφέρεια της χώρας, επένδυσαν, καινοτόµησαν, στράφηκαν προς τις διεθνείς αγορές και πέτυχαν να ξεχωρίσουν. Το άλλο κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι όλες προέρχονται από τον τοµέα της µεταποίησης, αυτόν που ιστορικά θεωρούµε τον αδύναµο «κρίκο» της ελληνικής οικονοµίας. Αρκετές εκπροσωπούν «παραδοσιακούς» κλάδους, όπως τον τοµέα των τροφίµων, που υπήρξε διαχρονικά το δυνατό «χαρτί» των ελληνικών εξαγωγών, τη γουνοποιία, τα καπνικά προιόντα, τα δοµικά υλικά και τις πρώτες ύλες. Πλάι τους φιγουράρουν επιχειρήσεις από τον χώρο της βιοµηχανίας πλαστικών, χάρτου και µεταλλικών κατασκευών, που κατάφεραν να ικανοποιήσουν την εγχώρια αλλά και τη διεθνή ζήτηση. Αξιοσηµείωτη είναι επίσης η παρουσία εταιρειών από τον χώρο του φαρµάκου και των καλλυντικών, που υποδεικνύουν ότι επιτελείται η αναγκαία στροφή σε τοµείς που απαιτούν έρευνα και ανάπτυξη.

Η παρουσίαση των εταιρειών γίνεται αλφαβητικά. 

H λίστα δημοσιεύεται στο περιοδικό Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα.

Δείτε ακόμη: H ταυτότητα της λίστας

F30

[#] COMPANY SECTOR
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 20 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 3 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 16 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 5 ΜΑΞΙ Α.Β.Ε.Ε
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 1 ΜΑΡΚΟΥ Κ.Β. Α.Β.Ε.Ε
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 17 ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 12 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 2 ΓΑΒΡΙΗΛ Δ.Σ. & ΣΙΑ ΕΠΕ
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 4 ΓΚΛΙΑΓΙΑ Ν. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 14 SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 8 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE A.B.E.E.
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 10 ΚΑΠΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 11 ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 6 PHARMATHEN A.B.E.E.
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 15 ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 18 ΑΡΓΩ Α.Ε.Β.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 13 FREZYDERM A.B.E.E.
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 19 MARMOR SG A.E.
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 7 ΑΣΠΙΣ Κ. ΔΕΔΕΣ Α.Ε.
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 9 INTERCOMM FOODS A.E.