ΙΣΝ: Δωρεά 1,25 εκ. για εκκίνηση του Προγράμματος Υποτροφιών της Ελληνικής Διασποράς

40 Ακαδημαϊκοί Ελληνικής καταγωγής, από Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά, θα συνεργαστούν με Ελληνικά Πανεπιστήμια.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ενέκρινε δωρεά ύψους $1,25 εκατομμυρίων στο Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης (Institute of International EducationIIE) – κορυφαίος οργανισμός στην παροχή διεθνών εκπαιδευτικών υπηρεσιών και στρατηγικής- για την εκκίνηση του Προγράμματος Υποτροφιών της Ελληνικής Διασποράς (Greek Diaspora Fellowship ProgramGDFP).
 
Τα επόμενα δύο χρόνια, 40 ακαδημαϊκοί, που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά έχουν ως βάση τους τις ΗΠΑ και τον Καναδά, θα λάβουν υποτροφίες ώστε να επισκεφτούν Ελληνικά Πανεπιστήμια και να αναπτύξουν συνεργατικές και παραγωγικές σχέσεις ανάμεσα στους φοιτητές, τους ακαδημαϊκούς, και τα ιδρύματα. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι υπότροφοι θα διδάξουν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, θα σχεδιάσουν τη διδακτέα ύλη, και θα εκπονήσουν μελέτες σε πανεπιστήμια σε ολόκληρη την Ελλάδα.
 
Κάθε πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία ανάμεσα στο εκάστοτε ίδρυμα υποδοχής και τον αντίστοιχο επισκέπτη καθηγητή, ενώ οι αιτήσεις για τα προγράμματα υποβάλλονται από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια.
Η διαδικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη από την 1η Ιουνίου, και οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί έως την 1η Αυγούστου, προκειμένου να εξεταστούν για τον πρώτο γύρο των δωρεών. Τόσο τα ιδρύματα, όσο και οι υποψήφιοι υπότροφοι, έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν ώστε να διαμορφώσουν συγκεκριμένες προτάσεις για ένα πρόγραμμα, το οποίο στη συνέχεια θα υποβληθεί για πιθανή χρηματοδότηση.
Οι ακαδημαϊκοί, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα  μπορούν να επικοινωνήσουν γιαπεραιτέρω πληροφορίες με το ΙΙΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση GreekDiaspora@IIE.org.

Σχετικά άρθρα